Finanstilsynsbelagte virksomheder

Moalem Weitemeyer Bendtsen er en førende leverandør af juridiske ydelser til finansielle institutioner i Danmark og udlandet, og vi har været involveret i et betydeligt antal transaktioner inden for den finansielle sektor (herunder i relation til finansiering).

 

Vores advokater overvåger og tager aktiv del i den finansielle sektor. Moalem Weitemeyer Bendtsen anvender betydelige ressourcer på at spille en aktiv rolle i udviklingen af markedspladser samt forbedring af markedsvilkår. Vores advokater er bl.a. medlemmer af brancheforeninger, deltager i konferencer og er repræsenteret i en række komitéer og ekspertgrupper.

 

Nedenfor er oplistet en række af de områder, som vi jævnligt rådgiver vores kunder inden for den finansielle sektor om:

 • Alle typer finansiering
 • Kapitalmarkeder og værdipapirer
 • Konkurrenceretlige forhold inden for den finansielle sektor
 • Forbrugerlån
 • Incitamentsprogrammer
 • M&A for finansielle institutioner
 • Operative forhold og tilsynsforhold for finansielle institutioner
 • Corporate governance for finansielle institutioner
 • Fortrolighed og personoplysninger
 • Sourcing for finansielle institutioner (herunder outsourcing)
 • Skatteretlige forhold for finansielle institutioner og i forbindelse med finansielle transaktioner

 

Kontakt:

Dan Moalem

Henning Aasmul-Olsen

Henning Hedegaard Thomsen

Claus Molbech Bendtsen 

Rasmus Juel Schiøtt