Værdier, filosofi og etik

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilstræber at opbygge en virksomhed, som bygger på dedikation til vores kunders succes ved hjælp af grundighed, omstillingsparathed, dynamik og tilgængelighed. Vi ønsker at skabe en virksomhed, som vores medarbejdere er stolte af. Vi mener, at dette er essentielt for at kunne yde den bedste rådgivning til vores kunder.

 

Derfor påtager Moalem Weitemeyer Bendtsen sig ikke sager, som indebærer risiko for en interessekonflikt.

 

Forinden en ny kunde bliver accepteret, påtager vi os grundigt at undersøge mulighederne for potentielle eller aktuelle interessekonflikter.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen opfordrer vores kunder til løbende at være opmærksomme på, om der opstår omstændigheder, som nødvendiggør en fornyet overvejelse af risikoen for en interessekonflikt.