Ansvarsforsikring og garanti

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs ansvarsforsikring og garanti er tegnet i:

Codan Forsikring A/S

Gammel Kongevej 60

1790 København V