Fortrolighed

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab er underlagt tavshedspligt i forhold til vores kunder – både i forhold til deres sager og de oplysninger, der videregives til os eller kommer til vores kundskab i forbindelse med håndteringen af sagerne. Tavshedspligten er vores højeste prioritet, og den kan kun tilsidesættes i forhold, hvor vi er juridisk forpligtede hertil – eksempelvis, hvis der opstår mistanke om, at transaktioner har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab eksempelvis være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet.