Kundeoplysninger

Moalem Weitemeyer Bendtsen er som advokatvirksomhed underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.


Loven forpligter Moalem Weitemeyer Bendtsen til at indsamle og opbevare kunders identitetsoplysninger i fem år.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab beder derfor sine kunder om at oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. samt vise dokumentation herfor ved indgåelsen af samarbejdet. For selskaber anmodes ligeledes om oplysninger og dokumentation for selskabets ejerforhold samt legitimationsoplysninger for reelle ejere.