Artikel om væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet udgivet i NTS

Dato 24 okt. 2017

 

Advokat Henning Hedegaard Thomsen og advokatfuldmægtig Jep Becher Jensen har fået udgivet en artikel i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret vedrørende væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet.

 

Artiklen gennemgår de nye regler om identifikation af aktionærer, aflønning af bestyrelsen og direktionen, øget gennemsigtighed i relation til institutionelle investorer, kapitalforvaltere og ”proxy advisors” samt offentliggørelse og krav om godkendelse af transaktioner med nærtstående parter.

 

Ændringerne skal senest være implementeret i dansk ret den 10. juni 2019.

 

Artiklen kan læses her (kræver login).