Nyt lovforslag sigter efter liberalisering af det danske gambling-marked

Dato 29 jun. 2017
Download PDF version PDF

 

Indledning

I januar 2017 meddelte den danske regering, at den havde i sinde at ændre landets nuværende spillelovgivning for at liberalisere en række mindre monopolspil og indføre en ny støtteordning for hestevæddeløb i form af et særligt bidrag. I overensstemmelse hermed fremlagde skatteministeren den 26. april 2017 et nyt lovforslag om liberalisering af online bingo og hestevæddemål, der – såfremt det bliver godkendt – vil føre til yderligere liberalisering af det danske spillemarked med virkning fra 1. januar 2018, hvilket Pernille Nørkær, Camilla O. J. Pedersen og Zia Hammer fra Moalem Weitemeyer Bendtsen uddyber i det følgende.

 

Nuværende regulering af online bingo, heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvninger med brevduer i Danmark

Online bingo

I dag er bingo omfattet af definitionen af et lotteri, der beskrives som en aktivitet, hvor spilleren har mulighed for at vinde en præmie, og hvor chancen for at vinde er fuldkommen tilfældig. Danske Spil A/S har monopol på at udbyde lotteriprodukter og dermed online bingo i Danmark og Grønland. På trods af det danske monopol er online bingo i Danmark i øjeblikket udbudt på både det regulerede og uregulerede marked, og det uregulerede marked antages at være dobbelt så stort som det regulerede marked. Derfor anses den eksisterende regulering ikke længere for at være den mest egnede model til at levere online bingo.

 

Heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvninger med brevduer i Danmark

Ligeledes er heste- og hundevæddeløb samt kapflyvning med brevduer i Danmark – som kun er tilladt som puljevæddemål – monopolspil, da Danske Spil A/S har eneret til at udbyde disse spil. Hestevæddemål udbydes af Danske Lotteri Spil A/S, en forgrening under Danske Spil A/S.

 

Hestevæddeløb i Danmark har set et fald i renter og omsætning siden 2007, og det ser ud til, at modellen, under hvilken Danske Spil fik monopolet, faktisk har bidraget til den faldende interesse for sporten.

 

Lovforslaget

Online bingo

Lovforslaget indbefatter en ganske bemærkelsesværdig liberalisering af udbuddet af online bingo. Det foreslås i lovforslaget, at online bingo ganske enkelt er dækket af den nuværende onlinekasino-licens. Formålet med denne liberalisering er at flytte de uregulerede onlineaktiviteter til det regulerede marked med henblik på at øge beskyttelse af spilleren og sikre, at ordninger til bekæmpelse af tvangsspil dækker så meget af markedet som muligt. En liberalisering af online bingospil forventes også at resultere i øgede online bingoindtægter fra gambling-operatører, der har dansk licens til at udbyde onlinespil, da de vil være berettiget til at udbyde et større udvalg af spil.

 

Ændringerne af online bingo-reguleringen vil indeholde nye regler om spilletid og afgrænsning af spilleres deltagelse spil.

 

Liberaliseringen af online bingo, hvorefter online bingo vil være omfattet af en onlinekasino-licens, betyder, at online bingo vil være omfattet af de samme skatter som alle andre væddemål, der er omfattet af en onlinekasino-licens. Skatten vil blive ændret fra den eksisterende skat på lotteripræmier til en skat på 20 % af bruttoindkomsten (som defineres som indsats minus præmier). Gamblingoperatører, der ønsker at komme ind på det danske marked og udbyde online bingo-tjenester, skal ansøge om en spillelicens efter samme ansøgningsprocedure og opfylde samme betingelser om at holde oplysningerne ajour, som det er tilfældet med den nuværende ordning.

 

Heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvninger med bredduer i Danmark

Med hensyn til udbud af hestevæddeløb er holdningen, at det eksisterende monopol ikke er den mest passende model. Hestevæddeløb spiller en vigtig rolle i lokale og sociale funktioner, og formålet med den nye regel er at holde sporten på lokale væddeløbsbaner til gavn for lokalsamfund samt støtte en sport, der ikke har været så populær i Danmark som f.eks. fodbold og andre fysiske sportsgrene. Lovforslaget indeholder en liberalisering af udbuddet af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb samt kapflyvning med brevduer samt forslag om, at sådanne spil skal være dækket af licensen til at udbyde væddemål, jf. Spilleloven.

 

Endvidere foreslås det i lovforslaget at fjerne forbuddet mod udbud af hurtige odds på heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer, og at hurtige odds på heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer skal være omfattet af den almindelige tilladelse til at udbyde væddemål.

 

Liberaliseringen af heste- og hundevæddeløb forventes at medføre stigende interesse for heste- og hundevæddeløb og dermed en øget omsætning for sådanne væddemål. Afskaffelsen af forbuddet mod væddemål på kapflyvning med brevduer forventes at medføre øget interesse for kapflyvning med brevduer.

 

Liberaliseringen af heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer, hvor sådanne væddemål vil blive dækket af licensen til at udbyde væddemål, indebærer, at heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer vil blive underlagt samme skatter som de øvrige væddemål, der er omfattet af en licens til at udbyde væddemål. Skatten ændres således fra 11 %, og der pålægges en tillægsafgift på bruttoindkomst på 20 %.

 

Under den nuværende ordning er hestevæddeløb ydet en vis del af de årlige indtægter fra Danske Lotteri Spil A/S, som erstattes af et nyt specielt bidrag til sporten med 8 % af omsætningen fra hestevæddeløb. Bidraget er bestemt til at dække udgifter af fælles interesse i sporten og betales af licenshaverne med det overordnede formål at støtte initiativer, der øger sportens popularitet.

 

Det krævede særlige bidrag pålægges licenshavere, der tilbyder hestevæddeløb på væddeløbsbaner i Danmark. Det skal bemærkes, at bidraget er en tvungen betaling, der ikke hænger sammen med, hvad provenuet går ud til, og at en sådan betaling går direkte til det formål, som bestemmes af offentligheden. En lignende løsning eksisterer i Frankrig og Storbritannien.

 

Vores bemærkninger

Selv om det kun er frem år siden, at det danske spillemarked gik fra at være et monopol til at være et relativt liberaliseret marked, ser det ud til, at spillemarkedet går en tid med ændringer i møde.

 

Sidste år erklærede den danske regering et ønske om at sælge ud af forretningsaktiviteterne i det statsejede Danske Licens Spil A/S, som er aktiv inden for det liberaliserede spillemarked, herunder gennem væddemålsgiganten Oddset, for at forhindre statsejede aktiviteter i at konkurrere med private virksomheder.

 

Hvis eller når et sådant salg er afsluttet, forventes det at medføre alvorlige strukturelle og kommercielle ændringer i det danske spillemarked. Mens vi venter på, at salgsprocessen skal struktureres, har den danske regering fortsat forandringerne i gambling-landskabet i Danmark med de foreslåede yderligere liberaliseringer. Generelt betragtes initiativerne til yderligere liberalisering som positive udviklinger for det danske spillemarked og for de typer spil, der påvirkes. Især for heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer, som har set faldende interesse i løbet af det seneste årti, kunne den nye ordning føre til en stigning i renterne, da flere udbydere vil tilbyde spil til sådanne arrangementer. Fra et kulturelt og socialt perspektiv er liberaliseringen således mere end velkommen.

 

Derudover, og fra et gambling-operatørperspektiv, bør liberaliseringen af disse spil også hilses velkommen, da de vil gøre det muligt for licenshaveren at tilbyde et bredere udvalg af spil og spil under samme licens.

 

Vi forventer, at ansøgningsprocessen for online bingo, heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer vil være den samme som for de nuværende liberaliserede spil. Licensindehavere bør naturligvis være særligt opmærksomme på den særlige støtteordning og beskatning, som adskiller sig fra de nuværende ordninger for allerede liberaliserede spil.

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.