Ny markedsføringslov vedtaget

Dato 4 maj. 2017
Download PDF version PDF

 

Indledning

Folketinget har vedtaget en ny markedsføringslov, der træder i kraft den 1. juli 2017. Den nye markedsføringslov er en fuldstændig omskrivning i forhold til den tidligere markedsføringslov, hvori der blandt andet indføres ny terminologi og tilføjes nye bestemmelser.

 

Formålet med den nye markedsføringslov er, at gøre reglerne for markedsføring mere overskuelige, og at sikre, at den EU-retlige regulering er korrekt implementeret.

 

 

De væsentligste ændringer i forhold til den hidtidige markedsføringslov er følgende:

Skjult reklame:

Forbuddet mod skjult reklame strammes, idet der efter den nye lov er tale om skjult reklame, hvis den erhvervsdrivende har en ”kommerciel hensigt” med at overlade et produkt til f.eks. en blogger. Det er således ikke længere en betingelse, at det er indgået en aftale mellem den erhvervsdrivende, og den person som forestår eksponeringen.

Efter den nye lov er det derfor en betingelse, at der tydeligt anføres, at der er tale om en reklame, uanset om der er indgået aftale om, at der rent faktisk skal gøres reklame.

 

Vejledningspligt:

Reglen om vejledningspligt i forbindelse med salg af et produkt eller en ydelse ophæves, idet vejledningspligten anses for værende en del af markedsføringslovens vildledningsregler og af købeloven.

 

Garantier:

Sprogkravet for garantier ændres således, at der nu kun stilles krav om at en garanti skal fremgå på dansk, såfremt markedsføringen er på dansk.

Endvidere ophæves forbuddet mod indholdsløse garantier, da dette i stedet omfattes af lovens bestemmelser om vildledning og af bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.

 

Reglerne for spam:

En væsentlig ændring i den nye markedsføringslov er at reglerne for uanmodet post – såkaldt ”spam” - lempes. Tidligere var det kun tilladt for den erhvervsdrivende, der gennem en handel har modtaget en kundes e-mail adresse, at sende efterfølgende reklamer vedrørende særligt tilsvarende produkter som kunden har købt. I denne nye lov udvides denne adgang, idet egne ”tilsvarende produkter eller tjenesteydelser” nu kan fortolkes efter hvilke forventninger den erhvervsdrivende har skabt hos kunden. Eksempelvis vil det ifølge den nye lov kunne være lovligt for den erhvervsdrivende, at sende markedsføring for anden beklædning, såfremt kunden har købt et par bukser. Den erhvervsdrivende har ikke mulighed for at udvide produktkategorien ved at angive dette over for kunden, og kunden skal fortsat have nem og ubesværet adgang til at frabede sig yderligere henvendelser. 

 

 

Den gældende markedsføringslov stammer tilbage fra 2005. De teknologiske udviklinger de seneste år har givet virksomheder muligheder, som markedsføringsloven ikke tager højde for, og dermed ikke klart fastlægger virksomhedernes rettigheder og forpligtelser. Dertil kommer, at en betydelig grad af EU-regulering påvirker området, og EU-Kommissionen har eksempelvis fundet, at den danske implementering af Handelspraksisdirektivet har været utilstrækkelig. Det giver derfor god mening, at der nu indføres en helt ny markedsføringslov.

 

Et af lovens formål var, at skabe mere klarhed over området. Loven introducerer imidlertid en række nye begreber, hentet fra EU-reguleringen, som gør, at loven alligevel ikke skaber klarhed for virksomhederne. Det drejer sig f.eks. om begreber som ”væsentlig forvridning af forbrugerens økonomiske adfærd”, ”købsopfordring” og ”handelspraksis”.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den nye markedsføringslov, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Martin Søndergaard (mas@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.