Google får rekord stor bøde af EU kommissionen for misbrug af dominerende stilling

Dato 4 jul. 2017
Download PDF version PDF

 

 

Indledning

Selskabet Google Inc. bag den amerikanske søgemaskine Google Search (herefter ”Google”), er af EU-Kommissionen blevet idømt en rekord stor bøde på DKK 18 milliarder for at have misbrugt deres markedsdominans som søgemaskine, i forbindelse med Google Shopping.

 

 

Sagen kort

Google Inc. er en amerikansk software- og It-virksomhed, der især er kendt for internettets største søgemaskine "Google". Udover søgemaskinen tilbyder Google også en række andre services, herunder ”Google Shopping”, der er en sammenligningstjeneste af produkter og priser fra forskellige forhandlere.

 

Google Shopping er de annoncer med tilhørende produktbillede og pris, som vises øverst eller i højre side af søgeresultaterne, når forbrugere søger efter et produkt i søgemaskinen ”Google”. Google Shopping har set sådan ud og fungeret på denne måde siden 2012. Ifølge EU-Kommissionen gav Google en fordel til Google Shopping i forhold til andre udbydere, idet Google viste forbrugere som søgte via Google, produkter på ”Google Shopping”. Endvidere var det Kommissionens opfattelse, at Google systematisk sørgede for at placere konkurrerende prissammenligningstjenester betydeligt længere nede i søgerresultaterne på Google Search. 


Google begrunder placeringerne af annoncerne fra Google Shopping på Google med, at det i høj grad er til gavn for forbrugerne, idet det giver dem mulighed for at finde det produkt de leder efter hurtigt og nemt. Google anførte endvidere, at forbrugerne foretrækker en nem og hurtig prissammenligning, frem for at skulle åbne et nyt prissammenligningswebsite og foretage søgningen en gang til. Netop denne efterspørgsel fra forbrugerne, mener Google at forbrugeren får opfyldt ved at annoncerne fra Google Shopping er placeret helt eller næsten i toppen af søgeresultaterne på Google.

 

 

EU-Kommissionens vurdering

Efter konkurrencereglerne er det ulovligt for dominerende virksomheder, at misbruge sin dominans ved at udvise en adfærd, som har til formål at ekskludere konkurrenter fra markedet og dermed begrænse den effektive konkurrence. En sådan adfærd kan være at en virksomhed bruger sin dominans på et marked til at give sig selv en fordel på et andet marked, således at konkurrencen fordrejes på det andet marked.


Ved at fremhæve ”Google Shopping” i særlig høj grad, var det EU-Kommissionens opfattelse, at forbrugerene blevet frarøvet fordelene ved fri konkurrence og samtidig var det EU-Kommissionens opfattelse, at Googles adfærd fratog forbrugerne muligheden for frit at vælge mellem prissammenligningstjenester.  Under hensyntagen til overtrædelsens grovhed fastsatte EU-Kommissionen bødens størrelse til DKK 18 milliarder. I overensstemmelse med Kommissionens bøderetningslinjer er bøden beregnet med udgangspunkt i værdien af Googles indtægter fra prissammenligningstjenesten i de 13 berørte EØS-lande

 

I tillæg til bøden, blev Google pålagt, at stoppe adfærden inden for 90 dage eller betale sanktioner på op til 5 % af den gennemsnitlige daglige verdensomspændende omsætning i Alphabet, Googles moderselskab.

 

 

Vores bemærkninger

EU-Kommissionens bøde til Google er den største bøde EU-Kommissionen har givet til en enkelt virksomhed for overtrædelse af konkurrencereglerne. Bøder af denne størrelse er hidtil kun set til sags komplekser med flere involverede parter. 

 

Udover at bødeniveauet i sig selv er bemærkelsesværdigt og påkalder sig interesse, opfattes afgørelsen af mange som et tegn på, at EU-Kommissionen er blevet mere modig og aktivistisk i sine afgørelser.

 

Afgørelsen må forstås således, at EU-Kommissionen ønsker at sende et helt klart signal til virksomheder, som leverer services til andre, og samtidig selv bruger den pågældende service til at promovere egne produkter, at enhver form for favorisering af egne produkter vil kunne være i strid med de konkurrenceretlige regler.

 

Det er i øvrigt første gang, at EU- Kommissionen har statueret, at det faktum, at en dominerende virksomhed har promoveret sig selv og sin egne produkter på internettet, til skade for konkurrenternes produkter, udgør en overtrædelse af konkurrencereglerne.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, eller konkurrencelovgivningen generelt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Annika Brochorst (anb@mwblaw.dk). 

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.