E-cigaretter (elektroniske cigaretter)

Dato 7 jun. 2016
Download PDF version PDF

 

Folketinget har vedtaget ny lovgivning vedrørende elektroniske cigaretter.

 

Loven træder i kraft den 7. juni 2016

 

Loven indebærer bl.a. en forpligtelse for arbejdsgivere til at udarbejde en skriftlig politik for anvendelsen af elektroniske cigaretter. Politikken skal gælde for arbejdspladsen samt eventuelle andre steder, hvortil offentligheden har adgang.

 

Politikken skal som minimum indeholde oplysning om, (i) hvorvidt, og i givet fald (ii) hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

 

Oplysningerne behøver ikke udskilles i en separat politik, men kan indarbejdes i selskabets eksisterende rygepolitik: Dette kan eventuelt ske ved blot at tilføje at samme regler gælder for elektroniske cigaretter.

 

Der er dog (ud over på dagsinstitutioner mv.) ikke et generelt forbud mod at anvende elektroniske cigaretter. Dette vil derfor være op til de fleste arbejdsgivere selv at bestemme.

 

Politikken skal – ud over at være tilgængelig for medarbejdere – også være tilgængelig for besøgende.

 

Det er ikke endelig afklaret, hvorledes politikken om elektroniske cigaretter kan/skal gøres tilgængelig for offentligheden. Dette vil dog formentlig være i form af skiltning eller ved opslag på selskabets hjemmeside.

Manglende overholdelse af ovenstående kan straffes med bøde.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Signe Renée West (srw@mwblaw.dk).

  

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.