Lovforslag om beskatning af medarbejderaktieløn fremsat

Dato 7 apr. 2016
Download PDF version PDF

 

Som varslet i vores tidligere nyhedsbrev af 22. februar 2016 har skatteministeriet den 30. marts 2016 fremsat lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger. Lovforslaget, som er en konsekvens af aftalen om Finansloven for 2016, har til hensigt at genindføre regler stort set svarende til de gunstige skatteregler for medarbejderaktier, der blev afskaffet i 2011.


Indholdet i lovforslaget er i alt væsentligt uændret i forhold til det lovforslag, der blev sendt til høring den 2. februar 2016. Se vores tidligere nyhedsbrev herom her.


De nye regler forventes således stadig at træde i kraft den 1. juli 2016 med virkning for aftaler om tildeling af aktier mv., der indgås den 1. juli 2016 eller senere.


Moalem Weitemeyer Bendtsen har stor erfaring med at udarbejde, forhandle og sikre overholdelse af aktieaflønningsordninger og lignende incitamentsprogrammer.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Signe Renée West, (srw@mwblaw.dk), partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.