Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder

Dato 2 dec. 2015
Download PDF version PDF

 

Baggrund

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er med vedtagelsen af Finansloven blevet enige om at forbedre vilkårene for generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. Regeringen vil frem mod 2020 sænke bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 %.

 

Afgiftslempelsen træder i stedet for genindførelsen af formueskattekursen, som er omtalt i regeringsgrundlaget. Formålet med lempelsen er at skabe bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser henover et generationsskifte og samtidigt give virksomhederne et stærkere kapitalgrundlag, når de overdrages til næste generation.


Redegørelse

Et tiltag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften i Finansloven betyder, at de skattemæssige vilkår ved overdragelse af familieejede virksomheder til et familiemedlem forbedres. I det konkrete tiltag forventes det, at bo- og gaveafgiften i forbindelse generationsskifte vil blive sænket fra nuværende 15 % i 2015 til 5 % i 2020. Det forventes, at afgiften vil falde til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og slutteligt cirka 5 % i 2020.

 

Afgiftslempelsen er forbeholdt generationsskifte af erhvervsvirksomheder, hvorfor overdragelse af formuegoder i almindelighed ikke vil blive berørt, hvilket skal sikres ved hjælp af en række værnsregler. Værnsreglernes karakter og omfang er endnu ikke fastslået, og udformningen af disse kan få betydning for de præcise procentsatser, som afgiften vil blive sænket med.

 

Den nøjagtige model for tiltaget vil først være kendt, når regeringen fremsætter deres lovforslag i første halvår af 2016, men allerede nu kan man overveje mulighederne for generationsskifte.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsens advokater har betydelig erfaring med køb og salg af virksomheder og bistår løbende virksomheder i forbindelse med alle typer af virksomhedstransaktioner, herunder bistand med planlægning, styring og gennemførelse af generationsskifter.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om generationsskifte af erhvervsvirksomhed eller overdragelse af erhvervsvirksomhed generelt, er du velkommen til at kontakte partner Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.