Aktiebaseret aflønning bliver igen populært og favorabelt både for medarbejdere og for selskaber, som ønsker at fastholde medarbejdere

Dato 23 nov. 2015
Download PDF version PDF

 

Finansloven 2016 genindfører muligheden for skattefordele for aktiebaseret aflønning til medarbejdere. Lovforslaget forventes at blive fremlagt i foråret 2016.


Medarbejdere, som i dag får tildelt aktier, optioner eller warrants, beskattes på tidspunktet for udnyttelse af eller, i forbindelse med aktier, på tidspunktet, hvor medarbejderes erhverver retten til aktierne. Skat beregnes som normal lønsumsafgift med et maksimum på ca. 56 %. Uanset om selskabet tildeler aktier, optioner eller warrants, kan selskabet fradrage omkostningerne forbundet hermed.


Med de foreslåede ændringer bliver medarbejderne først beskattet ved salg af aktierne og kun af den faktiske gevinst. Beskatningen af gevinsten vil endvidere ske som aktieindkomst i stedet for lønindkomst, hvilket medfører lavere beskatning på henholdsvis 27 % eller 42 %, afhængigt af gevinstens størrelse.


De nye regler forventes at være meget lig de regler, som fandtes i Danmark før 2012. Det forventes ligeledes, at selskaber får lov til at beslutte, om medarbejderaktier, optioner eller warrants tilbydes alle medarbejdere eller kun udvalgte, og hver enkelt medarbejder forventes at kunne erhverve aktier, optioner eller warrants for op til 10 % af medarbejderens grundløn. Tilsvarende skal en række andre betingelser være opfyldt. Det forventes dog, at selskaberne ikke vil være i stand til at fradrage udgifter i forbindelse med tildelingen af aktier, optioner eller warrants.


 

Moalem Weitemeyer Bendtsen har stor erfaring med at udarbejde, forhandle og sikre overholdelse af aktieaflønningsordninger og lignende incitamentsprogrammer. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Signe Renée West, (srw@mwblaw.dk), partner Christian Bredtoft Guldmann (cbg@mwblaw.dk) eller partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar an nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.