Legater givet på Aalborg Universitet

Dato 29 jun. 2015

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen uddeler årligt fire legater, som går til bedste juridiske embedseksamen og bedste juridiske kandidateksamen på henholdsvis Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

 

Den 25. juni 2015 var partner Pernille Nørkær således draget til translokation i Aalborg, hvor hun overrakte det ene legat til Rebecca Lykke Hjort, som havde det højeste karaktergennemsnit på den samlede bachelor- og kandidatgrad.

 

Idet der endnu afvikles eksaminer på AAU, vil legatet til bedste juridiske embedseksamen på AAU vil blive offentliggjort, når resultaterne foreligger.

 

Syddansk Universitet holder translokation i morgen tirsdag, hvor endnu to dygtige dimittender vil modtage et legat fra Moalem Weitemeyer Bendtsen.

 

Pernille Nørkær holder tale ved translokationen

 

Legatoverrækkelse

 

 Rebecca Lykke Hjort, bedste embedseksamen ved AAU 2015