Straffrihed til whistleblower

Dato 10 mar. 2014
Download PDF version PDF

 

For første gang har en virksomhed fået tiltalefrafald i en kartelsag efter at have samarbejdet med konkurrencemyndighederne om opklaringen af sagen. Det er den første sag af sin art.

 

Kartellet

Sagen vedrørte et kartel i rengøringsbranchen, hvor to virksomheder brød konkurrencereglerne ved at koordinere deres bud på levering af rengøringsydelser i forbindelse med Region Hovedstadens udbud af disse rengøringsydelser.

 

Betingelser for straffrihed

Ændringen af konkurrenceloven sidste år betød, at der i særligt grove tilfælde blev indført fængselsstraf op til seks år i kartelsager. Endvidere blev bødeniveauet i konkurrencesager hævet væsentligt. Det har dog siden 2007 været muligt for karteldeltagere at søge om straflempelse, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har berettet, at der har været en stigende interesse som følge af strafskærpelserne sidste år.

 

Det er muligt for en deltager i et kartel helt at slippe for bødestraf for at have deltaget i kartellet, hvis:

  • Deltageren er den første af karteldeltagerne, som henvender sig til myndighederne med oplysninger om kartellet og ansøger om bødefritagelse
  • Deltagerens oplysninger fører til, at myndighederne gennemfører kontrolundersøgelser eller ransagninger i eller kan indgive politianmeldelse mod de virksomheder, der deltager i kartellet
  • Ansøgeren samarbejder fuldt ud under hele sagen
  • Ansøgeren senest ved ansøgningens indgivelse er ophørt med at deltage i kartellet
  • Ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet

Det er vigtigt, at deltageren under hele sagen samarbejder loyalt med myndighederne. Deltageren må heller ikke gøre de andre karteldeltagere opmærksomme på, at virksomheden har indgivet en ansøgning of straflempelse.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information sagen, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk), Partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Peter Smed (psm@mwblaw.dk).

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.