Fokus - Betalingstjenester og kortgebyrer

Dato 1 nov. 2013
Download PDF version PDF

 

EU-Kommissionen har fremsat forslag til et nyt betalingstjenestedirektiv (klik på link) samt forslag til en forordning om interbankgebyrer (klik på link) for kortbaserede betalingstransaktioner. Der findes allerede regler om betalingstjenester i det gældende betalingstjenestedirektiv (klik på link) og i Betalingstjenesteloven (klik på link), og forslaget udgør blot en ændring hertil. Derimod er det nyt, at der på EU-niveau fastsættes regler for kortgebyrer. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på reglerne og de nye elementer heri.

 

Læs hele nyhedsbrevet i den vedhæftede PDF.