Fokus - Forslag til forordning om benchmarks

Dato 31 okt. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende indeks brugt som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (”Benchmark-forordningen”), der blev fremsat den 18. september 2013. Både i EU-regi og i Danmark er der set i lyset af sagerne om manipulation af de to væsentligste benchmarks i EU, EURIBOR og LIBOR, et stærkt politisk ønske om at indføre tilsyn med referencerenter. Der blev så sent som i starten af 2013 indsat danske regler i lov om finansiel virksomhed, der har til formål at undgå manipulation af benchmarks. Benchmark-forordningen har dog et bredere anvendelsesområde end de danske regler, ligesom der i forslaget er regler, som ikke på nuværende tidspunkt findes i dansk ret.

Benchmark-forordningen forventes at træde i kraft i 2015.

 

I dette nyhedsbrev giver vi et overblik over Benchmark-forordningens indhold, hvordan den indføres, og hvilken betydning Benchmark-forordningen forventes at få.

 

Læs hele nyhedsbrevet i den vedhæftede PDF.