Fokus - Krav om whistleblower-ordninger i finansielle virksomheder

Dato 27 sep. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de kommende krav om indførelse af whistleblower-ordninger i danske finansielle virksomheder. Både i EU-regi og i Danmark er der et stærkt politisk ønske om at indføre krav om, at finansielle virksomheder skal etablere whistleblower-ordninger. Selvom de europæiske reglers ikrafttræden endnu ikke ligger fast, har Finanstilsynet på den baggrund sendt et lovudkast i høring (klik på link), der indeholder krav om, at danske finansielle virksomheder den 1. januar 2014 skal have indført whistleblower-ordninger. Den korte deadline til implementering indebærer, at de finansielle virksomheder allerede nu bør overveje, hvordan en sådan ordning mest hensigtsmæssigt kan etableres og håndhæves. Nedenfor giver vi et overblik over, hvad en whistleblower-ordning er, hvordan den kan indføres, samt hvilke centrale overvejelser, man i den sammenhæng bør gøre sig.


Læs hele artiklen i PDF-filen