Lov om Offentlig Digital Post

Dato 10 sep. 2013
Download PDF version PDF

 

Folketinget har vedtaget Lov om Offentlig Digital Post, der med få undtagelser omfatter alle virksomheder. Den obligatoriske tilslutning for virksomheder træder i kraft den 1. november 2013.

 

Lovens indhold kort

Loven omfatter al kommunikation med det offentlige, når der sendes fortrolige eller følsomme personoplysninger. Loven omfatter ikke almindelig e-mailkommunikation med det offentlige eller anvendelse af særlige internetbaserede offentlige postfunktioner, offentlige selvbetjeningsløsninger mv.

 

Med loven sidestilles retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes på traditionel facon. Dette får betydning for f.eks. en forvaltningsafgørelses bindende virkning for adressaten og for beregning af klagefrister.

 

Virksomheder kan undtages, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, f.eks. en virksomhed, som er hjemmehørende i et område med begrænset adgang til internettet.

 

Datasikkerhed og beskyttelse af oplysninger

Den valgte postløsning skal for personhenførbare oplysninger omfattet af Persondataloven sikre overholdelse af kravene til behandling af personoplysninger, herunder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Efterlevelse for virksomheder i praksis

Virksomhederne kan efterleve den obligatoriske tilslutning ved brug af den af e-Boks A/S etablerede postløsning, der tilgås via virk.dk eller e-boks.dk. Forudsætningen for at få adgang er, at virksomheden har medarbejdersignatur med NemID eller digital medarbejdersignatur.

 

Der kan oprettes en digital postkasse for hvert CVR-nummer. Erhvervs- og vækstministeren er bemyndiget til at fastsætte regler om, at virksomhederne kan oprette digitale postkasser med anden identifikation end CVR-nummer, f.eks. P-nummer. Denne bemyndigelse er endnu ikke udnyttet.

 

Se vejledningen og selvhjælpsguiden til oprettelse af den digitale postkasse.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Christian B. Guldmann (cbg@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) eller trainee Rasmus Albrechtsen (ral@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.