Reviderede retningslinjer for prismarkedsføring

Dato 10 jul. 2013
Download PDF version PDF

 

Forbrugerombudsmanden har efter forhandling med en række brancheorganisationer udstedt reviderede retningslinjer for prismarkedsføring, som trådte i kraft den 1. juli 2013.

 

Formålet med retningslinjerne for prismarkedsføring er at sikre forbrugere mod vildledning i forbindelse med prismarkedsføring, mens de erhvervsdrivende sikres en mere reel og loyal indbyrdes konkurrence. Erhvervsdrivende kan endvidere benytte retningslinjerne som guidelines for markedsføring over for forbrugeren.

 

De nye retningslinjer indeholder en ny bestemmelse om markedsføring af fremtidige priser, retningslinjer for brugen af ordet ”gratis”, en ny bestemmelse om brug af rabatkuponer og en ny regel om prisgarantier.

 

Markedsføring af fremtidige priser

I henhold til de nye retningslinjer er det fremover tilladt for erhvervsdrivende at markedsføre deres produkt med oplysning om, at prisen i nær fremtid vil stige.

 

Det er dog en betingelse for at markedsføre sit produkt med oplysning om, at prisen i nær fremtid vil stige, at markedsføringen ikke er vildledende. Af retningslinjerne fremgår, at markedsføringen eksempelvis vil være vildledende, hvis den fremtidige pris ikke bliver som angivet. Kun forhold, som skyldes udefrakommende omstændigheder, hvilket den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forudse, kan retfærdiggøre en manglende prisstigning i overensstemmelse med markedsføringens indhold.

 

Brugen af ordet ”gratis”

De reviderede retningslinjer indeholder i princippet en lempelse i forhold til brugen af udtryk som ”gratis”, ”vederlagsfrit” eller ”uden betaling”, idet erhvervsdrivende som udgangspunkt nu kan anvende disse udtryk, selvom der tages betaling for de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på tilbuddet, samt afhentning eller levering af produktet.

 

Omvendt må erhvervsdrivende ikke anvende udtrykket ”gratis” og lignende, hvis der afkræves betaling for andet end disse udgifter. Som uundgåelige udgifter anses de udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, eksempelvis almindelig telefontakst for at ringe til den erhvervsdrivende eller betaling af porto ved indsendelse af en kupon fra et kuponhæfte.

 

I henhold til de nye regler vil det derfor være muligt at annoncere med f.eks. ”Gratis – du betaler kun portoen”, forudsat at der alene tages betaling for den reelle portoudgift, og at markedsføringen ikke på anden vis er vildledende.

 

Rabatkuponer

Forbuddet mod brug af rabatkuponer blev ophævet den 1. juli 2011, og rabatkuponer kan således nu benyttes i markedsføringsøjemed. Forbrugerombudsmanden har derfor set et behov for at udfærdige retningslinjer herom.  

En rabatkupon er et fysisk eller elektronisk bevis, der giver forbrugeren ret til en prisreduktion på et produkt eller en efterfølgende refusion ved indløsning af beviset.

 

Ifølge den nye bestemmelse om rabatkuponer, må det besparelsesbudskab, der knytter sig til rabatkuponer, ikke være vildledende. Når det skal vurderes, om besparelsesbudskabet er vildledende, vil det blandt andet blive undersøgt, om markedsføringen reelt må sidestilles med en nedsættelse af varens normalpris. I disse tilfælde vil prisen uden rabatkuponen anses for at være varens ”normalpris”, og prisen med rabatkuponen anses vor at være ”tilbudsprisen”, hvorefter den erhvervsdrivende må overholde reglerne for tilbud til forbrugerne.

 

Prisgarantier

Det er fremover en betingelse for anvendelse af betegnelsen prisgaranti, at prisgarantien kan gøres gældende både før og efter købet. Endvidere er det en betingelse, at prisgarantien har et reelt indhold. Det er herunder en betingelse, at den erhvervsdrivende har en saglig begrundelse, hvis en eller flere salgsformer skal undtages fra prisgarantien, ligesom prisgarantien ikke må anvendes om varer, der kun markedsføres af den pågældende erhvervsdrivende selv. Den gyldighedsperiode, der tilsluttes garantien, skal være rimelig, så forbrugeren har praktisk mulighed for at gøre sin ret gældende over for den erhvervsdrivende.

 

Kravet til forbrugerens dokumentation for konkurrentens pris er blot, at forbrugeren skal kunne sandsynliggøre sin ret ved eksempelvis at fremlægge en annonce, som angiver varens lavere pris i en anden forretning.

 

Vores mening

I de senere år er flere former for markedsføring blevet tilladt, herunder anvendelse af rabatkuponer og ydelse af tilgift. Dette skaber muligheder for nye og moderne former for markedsføring, og Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer er vigtige for forståelsen af de erhvervsdrivendes nye muligheder, og den nærmere tilrettelæggelse af fremtidig markedsføring. Det er vigtigt, at man som erhvervsdrivende er opmærksom på, at markedsføringen overholder markedsføringslovens bestemmelser og de hertil knyttede retningslinjer, idet manglende overholdelse heraf kan medføre bøder.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.