Hvidvask og terrorfinansiering

Dato 24 jun. 2013
Download PDF version PDF

 

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke ændringer Kommissionens forslag til et nyt hvidvaskningsdirektiv vil medføre, hvis det vedtages i sin nuværende form. Med afsæt i en nyere dom fra Østre Landsret ser vi herefter på, hvordan strafudmålingen for overtrædelse af hvidvaskningslovgivningen foretages i praksis, og endelig ser vi på, hvilke nye elementer Finanstilsynets opdaterede vejledning til Hvidvaskloven indeholder.

 

Læs hele nyheden i PDF-filen.