Rekordstor bøde for overtrædelse af konkurrencereglerne ved aftale om „Pay-for-delay“

Dato 21 jun. 2013
Download PDF version PDF

 

EU-Kommissionen har idømt Danmarks næststørste medicinalvirksomhed Lundbeck en rekordstor bøde for overtrædelse af konkurrencereglerne. Bøden er den største, som en dansk virksomhed nogensinde er blevet idømt for overtrædelse af konkurrencereglerne. Ud over Lundbeck, der blev idømt en bøde på 93 mio. EUR, blev en række producenter af generiske lægemidler ligeledes idømt store bøder, der samlet beløber sig til 52,5 mio. EUR.

 

Ifølge kommissionen lavede Lundbeck i 2002 en aftale med fire generiske konkurrenter vedrørende antidepressivet citalopram. Aftalerne havde ifølge Lundbeck til formål at beskytte Lundbecks patenter, men indebar tilsyneladende, at Lundbeck betalte de deltagende medicinalvirksomheder for at udskyde lanceringen af et billigere kopiprodukt af Luncbecks antidepressive produkt Cipramil.

 

Kommissionen indledte i 2010 en sag mod Lundbeck for at afdække mulige overtrædelser af konkurrencelovgivningen i form af restriktiv forretningspraksis og misbrug af dominerende stilling, og herunder om Lundbeck gennem aftalerne med de generiske konkurrenter havde medvirket til at forsinke indførelsen af generisk og billigere citalopram på det europæiske marked.

 

Lundbeck har under hele sagens behandling fastholdt, at formålet med aftalerne var at beskytte selskabets patenter.

 

Kommissionen har dog afdækket, at Lundbeck betalte store beløb, købte kopiproducenternes varelagre, destruerede dem og tilbød garanteret profit i en distributionsaftale. Kommissionen henviser samtidig til interne Lundbeck-dokumenter, der beskriver en "klub", hvor penge skulle deles mellem deltagerne. Kommissionen fandt på den baggrund, at der var tale om et alvorligt tilfælde af overtrædelse af konkurrencereglerne.

 

Ved fastsættelsen af bøderne tog Kommissionen hensyn til varigheden af de enkelte overtrædelser samt hvor alvorlige de var. I forbindelse med offentliggørelsen af afgørelsen fremhævede Kommissionen, at aftaler af den type er uacceptable, og at de er direkte skadelige for patienter og nationale sundhedssystemer, som allerede arbejder med voldsomt stramme budgetter. Kommissionen vil ikke tillade den slags konkurrenceforvridende metoder, og på den baggrund har man fastsat de rekordstore bøder til de deltagende virksomheder.

 

Lundbeck har meddelt, at man er uenig i afgørelsen og forventer at påklage denne.

 

Vores vurdering

Pay-for-delay-arrangementer har gennem de seneste år været under øget bevågenhed. Et pay-for-delay-arrangement kendetegnes ved, at en kopiproducent bliver betalt for at holde sig væk fra markedet.

 

Sådanne aftaler udgør i sin rene form en konkurrencebegrænsende aftale i strid med TEF, artikel 81, og regnes for at være meget alvorlig, idet arrangementet fører til, at borgerne betaler en ekstraordinær høj pris for medicinproduktet.

 

For kun få dage siden traf U.S. Supreme Court afgørelse i en tilsvarende sag vedrørende et Pay-for-delay-arrangement i medicinalindustrien, hvor retten tilkendegav, at disse arrangementer skal granskes og forfølges nøje. U.S. Supreme Court afviste i øvrigt også, at sådanne aftaler er lovlige med henvisning til medicinalfirmaets patentrettigheder. Med afgørelsen mod Lundbeck har EU-Kommissionen anlagt en tilsvarende approach i forhold til disse arrangementer.

 

Afgørelsen fra U.S. Supreme Court: U.S. Supreme Court, FTC v. Actavis, Inc., No. 12-416, decided June 17 2013

 

Lundbecks afgørelse: Europa Kommissionen IP/13/563, Pressemeddelelse af 19. juni 2013


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk) eller partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.