Markedsmisbrug på energimarkederne

Dato 4 jun. 2013
Download PDF version PDF

  

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer for overtrædelse af REMIT-forordningens regler om markedsmisbrug. Loven tillægger samtidig Energitilsynet de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, som Energitilsynet skal have for at kunne varetage håndhævelsen af REMIT-forordningen i Danmark. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på REMIT-forordningen, de forpligtelser, forordningen medfører, og de netop vedtagne strafferammer samt undersøgelses– og håndhævelsesbeføjelser.

 

Læs hele nyheden i PDF-filen.