Forslag til ændring af Selskabsloven vedtaget

Dato 16 maj. 2013

 

Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget et lovforslag om ændring af Selskabsloven. Ændringerne følger i det væsentligste det lovforslag, der blev fremsat 27. februar 2013, og som bygger på det udkast, et udvalg under Erhvervsstyrelsen fremlagde 19. december 2012.


Det vedtagne lovforslag indeholder både materielle ændringer og tekniske justeringer.


En kort oversigt over de væsentligste ændringer fremgår nedenfor. For en dybdegående gennemgang af ændringerne, henvises til vores nyhedsbrev af 9. januar 2013, ”Servicetjek af Selskabsloven”.

  • Minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra kr. 80.000 til kr. 50.000
  • Fremover vil det ikke være muligt at stifte S.M.B.A.-selskaber
  • Der åbnes op for, at der kan stiftes et iværksætterselskab med en selskabskapital på ned til kr. 1
  • Det bliver muligt at foretage en delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber
  • Fremover vil det være muligt at undlade åbningsbalance ved indskud af en bestemmende post kapitalandele
  • Mulighed for hurtigere at gennemføre tvangsindløsninger
  • Mere fleksible regler for fuldmagter i forbindelse med generalforsamlinger

Vores vurdering

Det vedtagne lovforslag indeholder en række markante ændringer, der blandt andet bygger på erfaringer fra andre europæiske lande. Ændringsloven vil blive sat i kraft ved bekendtgørelse, hvilket forventes at ske inden sommerferien 2013.

 
 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information eller en udvidet gennemgang, er du velkommen til at kontakte partner Christian Bredtoft Guldmann (cbg@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.