Prospektansvar og arbejdet med prospekter

Dato 30 apr. 2013
Download PDF version PDF

 

Med Højesterets dom af 18. januar 2013 i bankTrelleborg-sagen er der pustet liv i prospektansvaret efter dansk ret. Derfor sætter vi i dette nyhedsbrev fokus på prospektansvaret og på de praktiske forholdsregler, som selskaberne og de professionelle aktører på kapitalmarkedet skal iagttage for at sikre sig mod investorers erstatningskrav.

 

Læs hele nyhedsbrevet i PDF-filen.