Nyt forslag til anbefalinger for god selskabsledelse/Corporate Governance

Dato 31 jan. 2013
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 7. januar 2013 offentliggjorde Komitéen for god Selskabsledelse sit forslag til ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse/corporate governance.


Forslaget reducerer de gældende anbefalinger fra 79 til 50, ligesom der er tale om en forenkling med fokus på blandt andet værdiskabelse, ledelse og rammerne for aktivt ejerskab.


De ajourførte anbefalinger forventes at blive offentliggjort i april 2013.

Herefter forventes det at NASDAQ OMX Copenhagen A/S vil stille krav om, at børsnoterede selskaber vil skulle forholde sig til disse efter et "følg-eller-forklar" princip i lighed med, hvad der kendes fra de nuværende regler.


I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i forhold til de gældende anbefalinger samt de foreslåede anbefalingers betydning.

 

Læs hele artiklen i PDF-filen.