Kursus i praktisk børsret

Dato 11 nov. 2012
Download PDF version PDF

 

Det er ikke altid nemt at være børsnoteret selskab eller at være ledelsesmedlem eller medarbejder heri. Alene mængden af regler og udviklingen i praksis gør det vanskeligt at følge med og sikre sig, at man overholder reglerne.

 

Derfor afholder vi dagskurset ”Praktisk børsret”, hvor vi med brug af cases og spørgsmål foretager en levende gennemgang af reglerne og giver brugbare og operationelle anvisninger til, hvordan reglerne skal forstås og håndteres i hverdagen.


Målgruppe

Kursets målgruppe er bestyrelsesmedlemmer, direktører, økonomidirektører, direktionssekretariat, Legal, Compliance, Investor Relations og andre, der til daglig skal forholde sig til og håndtere de mange børsretlige problemstillinger.


Indlægsholder

Kurset forestås af David Moalem, partner og leder af Kapitalmarkedsret og finansielle virksomheder.


Tidspunkt og sted

Kurset afholdes den 5. december 2012 kl. 10.00-16.00 hos Moalem Weitemeyer Bendtsen, Amaliegade 3, 1256 København K.


Program

Som deltager på kurset får man svar på en lang række praktiske spørgsmål, herunder:

  • Hvem har ansvaret for børsreglernes overholdelse?
  • Hvordan sikrer man sig i praksis, at børsreglerne overholdes?
  • Hvad er intern viden, og hvad betyder det, at man har intern viden?
  • Hvornår må man videregive intern viden?
  • Hvornår er en handel en insiderhandel?
  • Hvornår skal børsselskaberne offentliggøre selskabs­meddelelser?
  • Hvornår overtræder man forbuddet mod kursmanipulation?
  • Hvornår og hvordan skal man føre insiderlister?
  • Hvordan håndterer man insidere og nærtståendes flagningspligt?

Tilmelding

Tilmelding til kurset sker ved at sende en e-mail til Helle Tvedegaard på htv@mwblaw.dk. Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”, idet deltagerantallet er begrænset til 20 personer for at sikre de bedste rammer for en aktiv dialog om de gennemgåede emner. Deltagergebyret er kr. 2.500, ekskl. moms.


Advokaters og revisorers obligatoriske efteruddannelse

Kurset opfylder kvalitetskravene for advokaters og revisorers efteruddannelse, og der udstedes kursusbevis.