Universalsuccession ved fusion af sparekasse med aktieselskab

Dato 1 okt. 2012
Download PDF version PDF

 

Ny bekendtgørelse træder i kraft den 28. september 2012

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny bekendtgørelse; Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 28. september 2012.

 

Finanstilsynet har hermed udnyttet en hjemmel i lov om finansiel virksomhed, hvorefter visse af selskabslovens regler vedrørende fusioner skal finde anvendelse ved en sparekasses fusion med en bank eller et sparekasseaktieselskab.


Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke bestemmelser i selskabsloven, der skal finde anvendelse ved fusion af en sparekasse med henholdsvis en bank, et sparekasseaktieselskab omdannet efter indkapslingsmodellen og et sparekasseaktieselskab omdannet efter fondsmodellen.


Væsentlige ændringer

Den væsentligste ændring er, at en sparekasse vil have mulighed for at fusionere med en bank eller et sparekasseaktieselskab, hvor sparekassen er det fortsættende institut, og hvor Selskabslovens princip om universalsuccession ved fusioner vil finde anvendelse.


Vederlaget

Vederlaget til aktionærerne i det ophørende aktieselskab (banken eller sparekasseaktieselskabet) vil være en ombytning af deres aktier til garantbeviser i den fortsættende sparekasse.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.