Konfiskation af fortjeneste ved overtrædelse af FN-embargo

Dato 4 sep. 2012
Download PDF version PDF

 

Højesteret har i den såkaldte Bukkehave-sag fastslået, at virksomheden overtrådte FN-embargoen, og at fortjenesten på 10 mio. kr. skulle konfiskeres.


Højesteret fandt, at Bukkehave havde overtrådt embargoreglerne under FN’s Olie-for-mad-program ved at have indgået aftaler om levering af lastbiler til Irak til overpris, således at overprisen blev givet videre til de irakiske myndigheder. Dette var i strid med embargoen, da overprisen stammede fra en FN-konto med midler fra Iraks salg af olie, og midlerne på den konto måtte kun anvendes til indkøb af mad, medicin og andre fornødenheder.


Højesteret afgjorde, at den skønnede fortjeneste ved overtrædelsen af embargoen udgjorde 10 mio. kr. Overprisen til de irakiske myndigheder skulle ikke medregnes, da Højesteret ikke fandt, at overprisen kunne anses for udbytte, der umiddelbart var tilfaldet virksomheden. Endvidere skulle der ved opgørelsen af den skønnede fortjeneste ske fradrag for virksomhedens udgifter til en lokal agent og nogle af udgifterne til et kontor i Jordan.


Landsretten var nået til samme resultat, mens byretten havde fundet, at der skulle ske konfiskation af 25 mio. kr.Hvis du i relation til ovenstående har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og hverken Moalem Weitemeyer Bendtsen eller de nævnte jurister påtager sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.