Iværksættelse af initiativer til fremme af ansvarlighed ved investering i statsobligationer

Dato 17 jul. 2012
Download PDF version PDF

 

Erhvervs- og Vækstministeren er sammen med repræsentanter fra Forsikring & Pension, Finansrådet, Investeringsforeningsrådet, LD og ATP nået til enighed om at iværksætte en række initiativer med relation til investering i statsobligationer.


Baggrund

Initiativerne til fremme af ansvarlighed ved investering i statsobligationer iværksættes som en konsekvens af den nylige debat om, hvorvidt og under hvilke forudsætninger danske institutionelle investorer, herunder navnlig pensionsselskaber, bør investere i visse landes statsobligationer.


Initiativerne vedrører dels, hvilke retningslinjer de institutionelle investorer bør følge og dels forbedringer af investorernes forudsætninger i forbindelse med investering i statsobligationer.


De enkelte initiativer

Initiativerne medfører dels, at investorerne fremover i forbindelse med investering i statsobligationer bør følge FN’s Principles for Responsible Investment (”PRI”), der indeholder seks principper for ansvarlige investeringer, og dels at investorerne i forbindelse hermed skal deltage aktivt i PRI Sovereign Fixed Income Working Group, der har en rapport om investering i statsobligationer under udarbejdelse. I tillæg hertil bør investorerne åbent oplyse om, hvilke politikker de har for investering i statsobligationer, hvilket f.eks. kan finde sted i deres årsrapporter.


De seks principper i FN’s PRI bygger på det såkaldte ESG (Environmental, Social and Governance). I henhold til principperne skal ESG bl.a. indarbejdes i investorernes investoranalyser og beslutningsprocesser samt i deres politikker for ejerskab.


Investorernes forudsætninger for at investere i statsobligationer styrkes først og fremmest ved, at Erhvervs- og Vækstministeren vil anmode Rådet for Samfundsansvar om at udarbejde en vejledning vedrørende investering i statsobligationer. Vejledningen skal vejlede om, hvilke kriterier investorerne bør lægge vægt på i forbindelse med investering i statsobligationer, hvorledes investorer bør forholde sig til dilemmaer, der opstår i forbindelse med investering i statsobligationer, og hvilken måde investorerne kan oplyse om deres politikker på. Vejledningen skal være i overensstemmelse med internationale retningslinjer, og skal koordineres med det arbejde, der foregår i PRI Sovereign Fixed Income Working Group.


Endelig skal der udarbejdes let tilgængelige og opdaterede oplysninger over lande, der er pålagt sanktioner af FN eller EU, herunder i særdeleshed om sanktioner, der forbyder finansielle transaktioner med de pågældende lande.


Initiativernes betydning

Initiativerne, der iværksættes, vil give de institutionelle investorer et bedre grundlag at foretage investeringer i statsobligationer på og vil gøre det lettere for investorerne at håndtere de dilemmaer, der måtte opstå i forbindelse med investeringerne.


Det skal bemærkes, at initiativerne er fremsat efter enighed mellem de pågældende parter, men at der herudover ikke på nuværende tidspunkt er et lovgivningsmæssigt krav om, at de nævnte initiativer skal følges.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om investering i statsobligationer, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.