Universalsuccession ved fusion af sparekasse med aktieselskab

Dato 1 jun. 2012
Download PDF version PDF

Ny bekendtgørelse

Finanstilsynet har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring: Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.


Finanstilsynet udnytter her en hjemmel i lov om finansiel virksomhed, hvorefter visse af Selskabs-lovens regler vedrørende fusioner skal finde anvendelse ved en sparekasses fusion med en bank eller et sparekasseaktieselskab.


Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke bestemmelser i Selskabsloven, der skal finde anvendelse ved fusion af en sparekasse med henholdsvis en bank, et sparekasseaktieselskab omdannet efter indkapslings-modellen og et sparekasseaktieselskab omdannet efter fondsmodellen.


Væsentlige ændringer

Den væsentligste ændring bliver, at en sparekasse vil have mulighed for at fusionere med en bank  eller et sparekasseaktieselskab, hvor sparekassen er det fortsættende institut, og hvor Selskabslovens princip om universalsuccession ved fusioner vil finde anvendelse.


Vederlaget

Vederlaget til aktionærerne i det ophørende aktieselskab (banken eller sparekasseaktieselskabet) vil være ombytning af deres aktier til garantbeviser i den fortsættende sparekasse.


Ikrafttræden

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr. 1. september 2012.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.