Vi bliver endnu stærkere - nye kollegaer

Dato 17 apr. 2012
Download PDF version PDF

 

Christian Bredtoft Guldmann, Nicolai Hesgaard og David Moalem tiltræder alle som partnere.  Marcia Bossen Møller tiltræder som advokatfuldmægtig.

 

Advokat (L), MBA, HD(R), Christian Bredtoft Guldmann er internationalt anerkendt som værende blandt Danmarks førende advokater inden for M&A, private equity og corporate finance. Christians rådgivning omfatter bl.a. M&A, grænseoverskridende omstruktureringer, investeringer for institutionelle investorer og etablering i Danmark for udenlandske virksomheder. Hertil kommer en betydelig kompetence vedrørende tvistløsning.

 

Advokat (L), Nicolai Hesgaard er internationalt anerkendt som værende blandt Danmarks førende advokater inden for ansættelsesret. Nicolais rådgivning omfatter bl.a. persondataret, direktionens og bestyrelsens forhold, due diligence-undersøgelser, incitamentsprogrammer og management participation strukturer. Hertil kommer en betydelig kompetence vedrørende tvistløsning.

 

Advokat, Ph.D., David Moalem er internationalt anerkendt som værende blandt Danmarks førende advokater inden for kapitalmarkedsret, finansiel regulering og corporate finance. Davids rådgivning omfatter bl.a. rådgivning om tilbagekøbsprogrammer, takeovers og prospekter samt rådgivning om etablering, sammenlægninger og regulering af finansielle virksomheder. David er medlem af Regeringens EU-specialudvalg for den finansielle sektor og Finanstilsynets EU-Formandskabsforum.

 

Marcia Bossen Møller arbejder primært med kapitalmarkedsret og regulering af finansielle virksomheder. Marcia vil fra 1. marts 2013 tiltræde en stilling som advokatfuldmægtig.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsens team af højt specialiserede jurister tilføres med de nye kollegaers tiltræden betydelige juridiske og forretningsmæssige kompetencer. Vi glæder os til at kunne tilbyde vores kunder at drage nytte af vores forstærkede services.