EU-Kommissionen stævnet af Dansk Automat Brancheforening

Dato 9 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

EU-Kommission er den 30. november 2011 blevet stævnet af Dansk Automat Brancheforening ved EU-Domstolen.  Stævningen er foranlediget af Kommissionens afgørelse af 20. september 2011, hvor Kommissionen konkluderede, at spilleafgiftslovens regler om afgifter ikke var i strid med EU's statsstøtteregler.

 

Dansk Automat Brancheforening har fremsat begæring om, at stævningen skal have opsættende virkning. Spillemyndigheden og skattemyndighederne har dog udtalt, at liberaliseringen af det danske spillemarked fortsætter ufortrødent og vil træde i kraft den 1. januar 2012.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om stævningen eller gaming i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.