EU-Kommissionen godkender afgiftsregler for onlinespil

Dato 21 sep. 2011
Download PDF version PDF

 

EU-kommissionen har konkluderet, at det er i overensstemmelse med EUs statsstøtteregler, at der kan indføres lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer.


Begrundelsen for godkendelse af differentierede afgifter hidrører fra de positive virkninger liberaliseringen af spillemarkedet i Danmark vil have, og detvurderes, at disse virkninger mere end opvejer eventuelle konkurrencefordrejninger.


Sagen kort

Den 15. december 2010, udsendte EU-Kommissionen en pressemeddelelse, hvori det meddeles, at der er indledt en formel undersøgelse af beskatningen af indtægter efter spilleafgiftsloven, der er omfattet af lovforslaget til en ny spillelov vedtaget af Folketinget den 4. juni 2010. Lovens ikrafttræden blev derved udskudt til efter EU-Kommissionens godkendelse.


Undersøgelsens omdrejningspunkt er, på baggrund af klager fra landbaserede spiludbydere, hvorvidt de lavere afgifter for indtægter fra onlinekasinoer, sammenlignet med afgifterne på indtægter fra landbaserede kasinoer, udgør en uberettiget konkurrencemæssig fordel. I henhold til den danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere af kasinospil og spilleautomater betale en afgift på 20 % af deres bruttospilleindtægt, mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale op til 75 % i afgift. Herudover har Kommissionen modtaget klager over, at spilleloven strider mod EUs statsstøtteregler.


Af EU-Kommissionens afgørelse fremgår det, at forskellen i afgiften for de online baserede og de landbaserede udbydere i sig selv udgør statsstøtte, men er forenelig med EU-reglerne, idet de positive virkninger af liberaliseringen af markedet opvejer de konkurrencefordrejninger som spilleloven indebærer.


Afgørelsens konsekvenser

Konsekvensen af dette er, at de foranstaltninger der var til hinder for lovens ikrafttræden ikke længere er til stede, og loven kan træde i kraft.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk), eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.