Ophævelse af forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

Dato 14 jun. 2011

 

Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en række ændringer af markedsføringsloven, således at specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer ophæves fra 1. juli 2011.


Baggrunden for ændringen

I Danmark har der i de sidste 16 år været et forbud mod at anvende rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.


EU-Domstolen har dog nu i to afgørelser i henholdsvis 2009 og 2010 fastslået, at det danske forbud er i strid med EU-direktivet om urimelig handelspraksis, hvorefter der ikke må indføres generelle forbud mod benyttelsen af en specifik salgsfremmende foranstaltning. Folketinget har på denne baggrund den 1. juni 2011 vedtaget at ophæve forbuddene i den nuværende markedsføringslovs §§ 10 og 11 med virkning fra 1. juli 2011.


Folketinget har yderligere vedtaget at præcisere markedsføringslovens § 9, hvorefter salgsfremmende foranstaltninger, herunder i form af rabatmærker og præmiekonkurrencer, skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Derudover er det i § 9 fastslået, at der ikke i øvrigt må udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af eventuelle tillægsydelser, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd.

 

Genindførsel af forbuddet?

Til trods for at Folketinget netop har stemt ja til ophævelse af specialforbuddene i markedsføringslovens §§ 10 og 11, vil et flertal i Folketinget arbejde på at få genindført forbuddet. Økonomi- og Erhvervsministeriet har tilkendegivet, at der bør arbejdes aktivt og utvetydigt for at få ændret EU-direktivet om urimelig handelspraksis til et minimumsdirektiv, således at det i større omfang overlades til den enkelte medlemsstat at regulere forholdene. Skulle en sådan ændring af direktivet blive gennemført, vil det blive muligt for Danmark at genindføre specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i Danmark.


Læs det vedtagne lovforslag her:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L160/som_vedtaget.htm#dokHvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om lovændringen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sofie-Amalie Gregaard Brandi (sab@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.