Lejeindtægter skal periodiseres til den periode, som lejen vedrører

Dato 21 feb. 2011

 

Byretten har fastslået, at en lejeindtægt skal periodiseres således, at beskatning sker på det tidspunkt, som lejen vedrører uafhængigt af betalingstidspunktet.


Sagen kort

Sagsøger indgik i 1999 en lejeaftale med selskabet H1 ApS, hvorefter den månedlige leje blev fastsat til kr. 7.500.


For indkomståret 2003 påstod sagsøger, at der til hans kapitalindkomst alene skulle henregnes et af ham selv oplyst beløb, der var lavere end det aftalte lejebeløb, og som ikke var i overensstemmelse med de beløb, som lejer havde fradraget som udgift til leje.


Idet Landsskatteretten valgte at fastsætte kapitalindkomsten til et beløb svarende til de udgifter, som lejer havde fradraget i indkomståret, indbragte sagsøger sagen for byretten.


Byrettens afgørelse

Byretten fastslog indledningsvist, at lejeindtægter både skatte- og regnskabsmæssigt skal periodiseres til den periode, lejen vedrører.


Byretten tog herefter Skatteministeriets påstand til følge og fastsatte sagsøgers kapitalindkomst til det påståede beløb, da sagsøger ikke havde bevist, at den reelle lejeindtægt var lavere. Beløbet var i overensstemmelse med den udgift, som lejer havde fradraget for indkomståret.


Afslutningsvist blev det bemærket, at lejeindtægtens betalingstidspunkt er uden betydning for periodiseringen.


Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen er interessant, fordi den godkender SKAT’s langvarige praksis vedrørende periodisering af lejeindtægter. Efter denne praksis periodiseres lejeindtægter således, at indtægterne henregnes til den periode, som lejen vedrører uden hensyntagen til betalingstidspunktet.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ændringsloven, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.