Ændring af reglerne for anvendelse af forskerordningen

Dato 11 feb. 2011

 

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag vedrørende ændring af kildeskatteloven, der medfører, at der sker ændringer i reglerne for den såkaldte forskerordning.

 

Betingelser for at anvende ordningen

For at kunne anvende forskerordningen er det nu et krav, at personen der ønsker at anvende ordningen, hverken må have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark inden for de sidste 10 år. Hermed er der sket en betydelig stramning af reglerne, da disse inden ændringen var således, at man blot ikke måtte have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark i 3 år forud for ansættelsen.

 

Der er med lovforslaget ikke ændret i de øvrige betingelser for at kunne anvende forskerordningen. Derfor er der fortsat et krav om, at følgende 5 betingelser skal være opfyldt, før ordningen kan anvendes:

  1. den skattepligtige skal ved ansættelsen blive fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark,
  2. arbejdsgiver skal være fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark,
  3. den skattepligtige må ikke inden for de sidste 5 år have haft indflydelse på ledelsen af selskabet,
  4. den skattepligtige må ikke i en periode på 4 år bestående af 3 år inden og 1 år efter ophør af dansk skattepligt have været ansat i selskabet eller et koncernforbundet selskab samt
  5. den skattepligtige skal oppebære en månedsløn på mindst kr. 69.300 (2010-niveau).

 

Beskatning i ordningen

Foruden de ovenfor nævnte ændringer i betingelserne for at anvende ordningen, ændres reglerne for beskatning i ordningen således, at der nu udelukkende er mulighed for, at blive beskattet med en fast skatteprocent på 26 i en samlet periode på 60 måneder. Tidligere var der valgfrihed i forhold til, om man ønskede beskatning med 25 % i en periode på 36 måneder, eller med 33 % i 60 måneder.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ændringsloven, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.