Nyheder 2011

Dato d. 27. december 2011
Amerikansk limited liability company anses for skatteretligt transparent
Læs mere

Dato d. 23. december 2011
Ingen indførsel af piratkopierede produkter købt over internettet
Læs mere

Dato d. 22. december 2011
Første kendelser fra DBU's diciplinærudvalg om matchfixing
Læs mere

Dato d. 21. december 2011
J. Nørgaard A/S' T-shirt ”NØRGAARD PÅ STRØGET NO. 101”
Læs mere

Dato d. 20. december 2011
Nye generiske top-level-domænenavne
Læs mere

Dato d. 19. december 2011
Beskatning af generationsskifter
Læs mere

Dato d. 16. december 2011
Ny cookiebekendtgørelse netop trådt i kraft
Læs mere

Dato d. 16. december 2011
Nedlæggelse af IT- og Telestyrelsen
Læs mere

Dato d. 15. december 2011
Arbejdsgiver skal ikke oplyse medarbejderen om jobklausuler, som ikke er direkte begrænsende for en medarbejder
Læs mere

Dato d. 14. december 2011
Retten til domænenavnet advokat.dk
Læs mere

Dato d. 13. december 2011
Internetudbydere kan blokere for adgang til online spil
Læs mere

Dato d. 12. december 2011
ESMA offentliggør Q&A-dokument for retningslinjer på prospektområdet
Læs mere

Dato d. 9. december 2011
EU-Kommissionen stævnet af Dansk Automat Brancheforening
Læs mere

Dato d. 9. december 2011
Markedsføring via sociale medier
Læs mere

Dato d. 8. december 2011
Højesteretsdom af 26. september 2011
Læs mere

Dato d. 7. december 2011
Højesteret frifinder Coop Danmark for påstand om krænkelse af Pumas form-strip
Læs mere

Dato d. 5. december 2011
Morgenmøde om hedge funds og børsnoterede udstedere
Læs mere

Dato d. 2. december 2011
Ny EU afgørelse om begrænsning af distributørers muligheder for internetsalg
Læs mere

Dato d. 28. november 2011
Internationale hædersbevisninger
Læs mere

Dato d. 22. november 2011
Tv-rettigheder i forbindelse med sportsbegivenheder
Læs mere

Dato d. 16. november 2011
Arbejdsgiver skal ikke oplyse medarbejderen om jobklausuler, som ikke er direkte begrænsende for en medarbejder
Læs mere

Dato d. 14. november 2011
Ophævelse af skattebegunstigede aktiebaserede medarbejderordninger
Læs mere

Dato d. 13. november 2011
Lovforslag i høring - indførelse af "investeringsfunde" og "SIKAV'er"
Læs mere

Dato d. 12. november 2011
Ændringer til MIFID-direktivet på vej
Læs mere

Dato d. 28. oktober 2011
Moderselskabets afgivelse af støtteerklæring
Læs mere

Dato d. 26. oktober 2011
Markedsføring af Lulu-stolen krænkede ophavsretten til Tripp Trapp-stolen
Læs mere

Dato d. 19. oktober 2011
Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling
Læs mere

Dato d. 18. oktober 2011
Nationalbanken udvider belåningsgrundlaget for penge- og realkreditinstitutter
Læs mere

Dato d. 26. september 2011
Opfølgning på artikel om ny telelov og andre nyheder
Læs mere

Dato d. 21. september 2011
EU-Kommissionen godkender afgiftsregler for onlinespil
Læs mere

Dato d. 20. september 2011
Kort overblik over ansøgningsprocessen for spilletilladelser
Læs mere

Dato d. 7. september 2011
Lejefastsættelse efter reglerne om leje - sammenligning med andre lejemål
Læs mere

Dato d. 29. august 2011
Bankpakke IV
Læs mere

Dato d. 19. august 2011
Ny bekendtgørelse samt vejledning om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Læs mere

Dato d. 15. august 2011
Nyt lovforslag vedrørende omkostningsgodtgørelse til selskaber
Læs mere

Dato d. 14. august 2011
Skattefritagelse for iværksætteraktier
Læs mere

Dato d. 8. august 2011
Ny bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer
Læs mere

Dato d. 22. juli 2011
Ny risikomærkning af exchange traded funds (ETF)
Læs mere

Dato d. 18. juli 2011
Ny sag fra Højesteret om aktieinvesteringsprogram
Læs mere

Dato d. 7. juli 2011
FAIF-direktiv - Markedsføring af alternative investeringsfonde
Læs mere

Dato d. 29. juni 2011
Ny telelov
Læs mere

Dato d. 14. juni 2011
Ophævelse af forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer
Læs mere

Dato d. 7. juni 2011
Nye regler for visse tidligere finansielle virksomheder, sparekassefonde og stemmeretsbegrænsninger
Læs mere

Dato d. 6. juni 2011
Grænseoverskridende fusion kunne ikke ske gennem anvendelse af de selskabsretlige likvidationsregler
Læs mere

Dato d. 30. maj 2011
Afgørelse om påstået identitetstyveri - romanen "Suveræn"
Læs mere

Dato d. 27. maj 2011
Ny bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter
Læs mere

Dato d. 18. maj 2011
Nye sager fra Højesteret om ændring af arbejdssted
Læs mere

Dato d. 9. maj 2011
Salgsdirektørs lønkrav omfattet af konkurslovens § 95
Læs mere

Dato d. 26. april 2011
Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud (Finanstilsynets beslutning)
Læs mere

Dato d. 20. april 2011
Ny Ferielov vedtaget
Læs mere

Dato d. 13. april 2011
Ny vejledning vedrørende tilladelse til koncerninterne engagementer
Læs mere

Dato d. 1. april 2011
Reglerne om rekonstruktion
Læs mere

Dato d. 31. marts 2011
Ændring af Ferieloven
Læs mere

Dato d. 25. marts 2011
Forslag til ny lov om investeringsforeninger mv.
Læs mere

Dato d. 21. marts 2011
Nye Incoterms trådte i kraft den 1. januar 2011
Læs mere

Dato d. 18. marts 2011
MWB lancerer sin facebook side for MWBe Educated
Læs mere

Dato d. 16. marts 2011
Selskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab, skal ikke anses for investeringsselskab
Læs mere

Dato d. 14. marts 2011
Afgørelse om hvorvidt en hustru kunne kræve en række smykker udleveret fra sin mands konkursbo
Læs mere

Dato d. 1. marts 2011
2. fase af Selskabsloven er trådt i kraft 1. marts 2011
Læs mere

Dato d. 1. marts 2011
Omdannelse af Sammenslutningen Danske Andelskasser til aktieselskab
Læs mere

Dato d. 23. februar 2011
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen
Læs mere

Dato d. 21. februar 2011
Lejeindtægter skal periodiseres til den periode, som lejen vedrører
Læs mere

Dato d. 15. februar 2011
Forslag til ændring af de skattemæssige forhold ved grænseoverskridende skattefrie fusioner efter Fusionsskatteloven
Læs mere

Dato d. 14. februar 2011
Beskatning af kursgevinst ved indfrielse af fordring mellem hovedanpartshaver og dennes selskab
Læs mere

Dato d. 11. februar 2011
Ændring af reglerne for anvendelse af forskerordningen
Læs mere

Dato d. 1. februar 2011
Indførelse af anpartsklasser i selskab med én kapitalejer medførte ikke afståelsesbeskatning
Læs mere