Beskatning af overskudsdeling i kommanditselskab

Dato 9 nov. 2010

 

I en nylig afgørelse tiltrådte Skatterådet SKATs indstilling til afgørelse vedrørende beskatning af overskud i et kommanditselskab fordelt uafhængigt af ejerandele og i øvrigt efter principper fastsat i en kommanditselskabskontrakt.

 

Sagens faktum

Et aktieselskab var ejet af nogle holdingselskaber, som igen var ejet af nogle fysiske personer.

 

Næsten hele aktiviteten i aktieselskabet ønskedes overdraget til et nystiftet kommanditselskab (herefter ”K/S’et”), og holdingselskaberne ville blive kommanditister.

 

Stifterne af K/S’et ønskede at fordele K/S’ets overskud uafhængigt af ejerandele, efter principper fastsat i kommanditselskabskontrakten, og stifterne ønskede derfor, at skattemyndighederne skulle respektere den i kontrakten fastsatte overskudsfordeling, således at selskabsdeltagerne blev beskattet af det udbytte, de reelt modtog.

 

Skatterådets afgørelse

SKAT, og efterfølgende Skatterådet, bemærkede, at kommanditselskaber ikke er lovregulerede, og at selskabsdeltagerne i et kommanditselskab selvstændigt kan aftale, hvorledes overskuddet i selskabet skal fordeles.

 

Såfremt en overskudsdeling er aftalt mellem selskabsdeltagerne skal denne fordeling lægges til grund ved beskatning af de enkelte selskabsdeltagere.

 

Det konkluderedes herefter, at K/S’et skulle beskattes efter den overskudsdeling, der var aftalt i kommanditselskabskontrakten. Det blev videre lagt til grund, at det ikke gjorde en forskel, om selskabsdeltagerne i K/S’et var fysiske eller juridiske personer.

 

Afgørelsens betydning

Afgørelsen illustrerer, at der gælder en betydelig aftalefrihed for kommanditselskaber og andre personselskaber med hensyn til fordeling af overskud. Skattemyndighederne vil som udgangspunkt respektere den aftalte overskudsfordeling. Dette gælder uanset om kommanditisterne er fysiske eller juridiske personer.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen eller om skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.