Googles ændring af sin politik vedrørende køb af varemærker som keywords i AdWords

Dato 8 okt. 2010

 

Google har med virkning fra den 14. september 2010 ændret sin politik vedrørende køb af varemærker som keywords i AdWords. Ændringen er sket med henblik på at tilpasse Googles politik i overensstemmelse med dommene C-236/08 – C238/08, Google mod Louis Vuitton m.fl., som blev afsagt af EU-domstolen den 23. marts 2010.

 

Før den 14. september 2010 var det ikke muligt at købe varemærker som keywords, såfremt varemærkeindehaveren havde blokeret for køb hos Google.

 

AdWords og keywords generelt

AdWords er de såkaldte sponsorerede links, som kommer frem, når man søger i Google. Det betyder, at virksomheder, mod betaling, kan sikre sig, at virksomhedens side kommer frem sammen med Googles landing page, som er de naturlige resultater, der fremkommer ved en organisk søgning, når der sker en søgning efter bestemte ord.

 

Virksomhederne betaler derefter, såfremt den person, som har foretaget søgningen, klikker på de sponsorerede links, såkaldt ”pay-per-click”.

 

Keywords udgør en del af den tekst, som en annoncør benytter sig af i sine AdWords, men på baggrund af de nye domme fra EU-domstolen, har Google ændret sin politik vedrørende køb af varemærker som keywords.

 

Forinden ændringen var det muligt for en varemærkeindehaver, ved henvendelse til Google, at opnå blokering, således at en annoncør ikke kunne købe det blokerede navn. På baggrund af varemærkeindehaverens henvendelse, lavede Google derefter blokeringen generel eller med tilladelse til enkelte, f.eks. autoriserede forhandlere.

 

Konsekvensen af ændringen

Som konsekvens af ændringen vil en varemærkeindehaver ikke længere, ved en generel henvendelse til Google, kunne blokere for, at tredjemand benytter varemærkeindehaverens varemærke.

 

Det medfører således, at en udbyder af et bestemt produkt fremover vil kunne annoncere salget af dette produkt ved køb af keywords gennem Google, selvom det pågældende keyword indeholder et varemærke, som tilhører tredjemand. F.eks. vil en brugtvognsforhandler, der handler med et bestemt bilmærke, fremover kunne benytte det pågældende bilmærke som keyword uden tilladelse fra varemærkeindehaveren, så længe teksten ikke giver indtryk af at hidrøre fra varemærkeindehaveren.

 

En annoncør, som benytter et varemærke som keyword, vil dog fortsat være omfattet af varemærkelovens og markedsføringslovens regler, hvilket betyder, at køb af et varemærke som keyword i AdWords, fortsat ikke må ske i strid med varemærkelovens bestemmelser og skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, samt at benyttelsen ikke må fremkalde forveksling med andres forretningskendetegn, jf. markedsføringslovens § 18.

 

Imidlertid fremgår det af Googles egen udtalelse i forbindelse med ændringen, at Google fremover ikke vil forhindre annoncører i at købe keywords med henblik på at annoncere for konkurrerende ydelser og produkter.

 

I praksis vil det betyde, at en varemærkeindehaver kan risikere, at en konkurrents ydelser eller produkter fremkommer ved en søgning på varemærkeindehaverens varemærke.

 

Det betyder, at en varemærkeindehaver, der ikke vil risikere, at der udbydes ydelser eller produkter i strid med varemærkeindehaverens ret, fremover skal bruge flere ressourcer på at sikre sig, at varemærkeindehaverens ret ikke bliver krænket, idet denne generelle blokering ikke længere kan benyttes.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om beskyttelse af varemærker og benyttelse af AdWords og keywords, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Tim Rosenkrantz Buur (tbu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser