En forbrugers bestilling af varer via en hjemmeside er bindende for den erhvervsdrivende

Dato 22 jun. 2010

Forbrugerombudsmanden har udtalt kritik af GAD.dk, idet GAD.dk i sine handelsbetingelser havde forbeholdt sig ret til at annullere en afgivet ordre.

 

I det konkrete tilfælde var det nævnte forbehold benyttet af GAD.dk til delvist at annullere et køb, som en forbruger havde foretaget via GAD.dk.

 

Forbrugerombudsmanden udtalte, at et aftalevilkår, hvorefter det er op til den erhvervsdrivende at bestemme, om han vil opfylde aftalen, er urimeligt og dermed i strid med god markedsføringsskik.

 

Sagen kort

En forbruger havde via hjemmesiden GAD.dk foretaget bestilling af en række varer. Efterfølgende annullerede GAD.dk en del af købet med henvisning til de generelle handelsbetingelser, hvoraf fremgik, at GAD.dk var berettiget til at annullere en kundes ordre, hvis der f.eks. var tale om en prisfejl, varen ikke kunne leveres eller der skete pris- eller afgiftsændringer. Det fremgik samtidig af de generelle handelsbetingelser, at aftalen først var indgået, når GAD.dk havde trukket pengene fra kundens konto.

 

Forbrugeren klagede til Forbrugerombudsmanden over den delvise annullering af ordren.

 

Det juridiske grundlag

Det aftaleretlige udgangspunktet for e-handel er, at den erhvervsdrivendes tilbud af varer via en webshop skal anses for værende et bindende tilbud.

 

Den aftaleretlige konsekvens heraf er, at når forbrugeren accepterer det bindende tilbud, er der indgået en endelig aftale mellem parterne. Ved handel på internettet anses det, at forbrugeren lægger varen i indkøbskurven og godkender sin bestilling, som værende forbrugerens accept af den erhvervsdrivendes tilbud.

 

Som udgangspunkt har ingen af parterne herefter mulighed for at ændre eller annullere aftalen, medmindre dette sker ved en ny aftale mellem parterne, eller der eksempelvis er tale om en åbenbar forkert angivelse af prisen, som forbrugeren burde have indset. I sidstnævnte tilfælde vil den erhvervsdrivende kunne kræve sig løst fra aftalen efter aftalelovens § 32.

 

Efter markedsføringslovens § 1 skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til blandt andet forbrugerne. Affattelsen af aftalevilkår anses som en del af den erhvervsdrivendes markedsføring, og aftalevilkår vil derfor blive bedømt i forhold til markedsføringslovens § 1.

 

Det antages generelt, at ensidige vilkår, som alene tjener den erhvervsdrivendes interesser, er i strid med markedsføringslovens § 1, idet der ved vurderingen af et givent vilkår tages udgangspunkt i den almindelige aftaleretlige regulering.

 

Forbrugerombudsmandens bemærkninger

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det skal fremgå meget tydeligt af hjemmesiden, såfremt tilbuddene på hjemmesiden alene er opfordringer til at give et tilbud. Forbrugerombudsmanden præciserede desuden, at forbrugeren skal gøres meget tydeligt opmærksom på, at der ikke foreligger en bindende aftale, før den erhvervsdrivende har accepteret køberens tilbud.

 

Forbrugerombudsmanden bemærkede i forlængelse heraf, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at vilkåret er omtalt under de almindelige handelsbetingelser.

 

Forbrugerombudsmanden udtalte i forhold til den konkrete klage over GAD.dk, at handelsbetingelsen, hvorefter kun forbrugeren skulle være bundet af ordreafgivelsen, mens det er op til den erhvervsdrivende at bestemme, om han vil opfylde aftalen, er klart urimeligt og dermed i strid med god markedsføringsskik.

 

Når aftalen er indgået, er begge parter bundet, og den erhvervsdrivende kan ikke ensidigt ændre bestillingen, uanset om der måtte opstå leveringsproblemer hos den erhvervsdrivende.

 

Vurdering

En forbruger, der afgiver en ordre via en hjemmeside, har en berettiget og beskyttet forventning om, at der derved er indgået en bindende aftale, som forbrugeren kan støtte ret på.

 

Dette skyldes, at det aftaleretlige udgangspunkt er, at tilbud på en hjemmeside er bindende for den erhvervsdrivende. Hvis den erhvervsdrivende ønsker at fravige det aftaleretlige udgangspunkt, skal den erhvervsdrivende gøre forbrugeren tydeligt opmærksom på denne fravigelse, forinden forbrugeren handler i tillid til den almindelige aftaleretlige regulering.

 

Såfremt en erhvervsdrivende ønsker at fravige de almindeligt gældende aftaleretlige principper, skal den erhvervsdrivende gøre dette klart for hjemmesidens kunder både før, under og efter kunden afgiver sin ordre.

 

GAD.dk har på baggrund af Forbrugerombudsmandens kritik ændret sin hjemmeside og sine handelsbetingelser. Det fremgår nu på forsiden og under brug af indkøbskurv-funktionen, at der først er indgået en bindende aftale, når kunden modtager en ordrebekræftelse.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Forbrugerombudsmandens kritik i den pågældende sag, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk). 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.