Artikel om opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

Dato 23 maj. 2010
Download PDF version PDF

 

Christoffer Galbo har fået offentliggjort artikel om Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler. Artiklen gennemgår gængse metodikker og forklarer det finansielle rationale bag dem. Artiklen er trykt i Revision og Regnskabsvæsen 3/2010.

 

Artiklen kan læses i vedhæftede PDF.