Pengeinstitutternes pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering

Dato 23 apr. 2010

Økonomi- og Erhvervsministeren har den 26. marts 2010 udstedt en ny bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutternes pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

 

Dette medfører, at penge- og realkreditinstitutterne har pligt til at offentliggøre de redegørelser, som Finanstilsynet udarbejder efter hver inspektion i de pågældende institutter. Desuden skal penge- og realkreditinstitutterne offentliggøre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for instituttets kunder, indskydere, øvrige kreditorer eller de finansielle markeder, hvorpå aktierne i instituttet handles.

 

Redegørelsen skal offentliggøres på pengeinstitutternes hjemmeside på et sted, hvor redegørelsen naturligt hører hjemme. Desuden skal der fra hjemmesidens forside linkes til den offentliggjorte redegørelse på en klar og iøjnefaldende måde. Offentliggørelsen skal ske på den sidste hverdag i det kvartal, som instituttet har modtaget redegørelsen i. Samtidig hermed meddeler instituttet Finanstilsynet, at offentliggørelse er sket, hvorefter Finanstilsynet offentliggør redegørelsen på sin hjemmeside.

 

Fjernelsen af redegørelsen fra hjemmesiderne skal finde anvendelse efter samme principper, som gælder for øvrige meddelelser, dog tidligst efter førstkommende generalforsamling.

Fjernelsen af linket på hjemmesidens forside må tidligst ske, når linket har ligget på forsiden i otte sammenhængende uger og tidligst efter den førstkommende generalforsamling.

 

Offentliggørelse skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for instituttet eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.

 

Det er ikke præciseret, hvornår der er tale om uforholdsmæssig stor skade for instituttet, men det må forventes, at Finanstilsynet vil forbyde offentliggørelse, hvis denne vil føre til et ”run” på instituttet. Derimod vil det være imod bekendtgørelsens formål om mere åbenhed omkring banken, hvis ”uforholdsmæssig stor skade” betød, at pengeinstituttets aktiekurs ville blive påvirket.

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om pengeinstitutternes pligt til offentliggørelse af redegørelser fra Finanstilsynet, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller trainee Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.