Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet

Dato 18 feb. 2010

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance er enige om, at der gennemføres lovgivning vedrørende en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked.


Lovgivningen vil bl.a. indeholde:


 • en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark,
 • regler til sikring af et ansvarligt spiludbud - der bl.a. medvirker til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani),
 • en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til udbud af monopolspil,
 • afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering - ved internetblokering - og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud,
 • en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spillemarkedet for væddernål og online kasinospil, inkl. online pokerspil,
 • en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse, der fastsættes på finansloven for at give større sikkerhed, og
 • en fremtidig udlodningsmodel, hvor overskudsmodtagerne i 2012 er sikret et beløb, der realt svarer til udlodningen i 2008 (nominelt ca. 1,7 mia. kr.) plus 35 mio. kr. Udlodningen kobles til overskuddet fra monopoldelen i Danske Spil samt  overskuddet fra Klasselotteriet. Modellen skal evalueres i 2014

En lovgivning der består af en spillelov, der regulerer spillemarkedet (licenser mv.) og en afgiftslov. Derudover en uddelingslov, som omhandler fordelingen af midlerne til idræts- og kulturformål mv., og en ejerskabslov, der vedrører statens ejerskab i Danske Spil.


Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance

 • Parterne er enige om, at der gennemføres lovgivning vedrørende en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked, der består af en spillelov, en afgiftslov, en uddelingslov og en ejerskabslov, og som bl.a. indeholder
 • en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til udbud af monopolspil,
 • en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark
 • regler til sikring af et ansvarligt spiludbud - der bl.a. medvirker til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani),
 • afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering - ved internetblokering - og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud,
 • en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spillemarkedet for væddernål og online kasinospil (inkl. onlinepokerspil),
 • en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse - således at beløbet i 2012 udgør 32 mio. kr. (2009- niveau) - hvor midlerne hertil fastsættes på finansloven, og den nærmere fordeling aftales mellem aftaleparterne; i 2011 - hvor åbningen af spillemarkedet sker - afsættes et beløb på 5 mio. kr. til forebyggelse, dog således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør 25 mio. kr.
 • en evaluering af ludomaniordningen finder sted i 2013 mhp. finansloven for 2014,
 • en fremtidig udlodningsmodel hvor overskudsmodtagerne i udgangsåret, 2012 (p.b.a. reqnskabsåret 2011), er sikret et beløb svarende til et niveau, som realt er på 1.610 mio. kr. svarende til udlodningen i 2009 (nominelt ca. 1,7 mia. kr., p.b.a. forbrugerprisudviklingen), hvortil lægges 35 mio. kr. Der fastsættes et udlodningsloft i udgangsåret, der fremadrettet reguleres med forbrugerpriserne. Efter 2012 deler overskudsmodtagerne og staten risikoen med en 50/50 ordning, svarende til den gældende ordning.
 • Udlodningen kobles til overskuddet fra monopoldelen i DS samt overskuddet fra Klasselotteriet, der bevares som selvstændigt selskab. Det betyder, at overskudsmodtagerne ikke kobles til det liberaliserede marked.
 • Det er aftalt, at udlodningsmodellen skal evalueres i 2014.
 • Der holdes i perioden fra den kommende spillelovs ikrafttrædelse og til virkningstidspunktet den 1. januar 2011 et særligt øje med omfanget af ulovligt spil mhp. at imødegå dette.

Fakta om det danske spillemarked mv.

 • Den samlede omsætning (indskud) skønnes til ca. 25 mia. kr. i 2008, og heri er ikke indregnet indskuddene fra de landbaserede kasinoer og online kasinoerne (inkl. poker), da indskuddene her er vanskelige at opgøre pga. spillenes karakter (hurtige spil med meget høj tilbagebetalingsprocent, hvor gevinster anvendes til et nyt indskud)
 • Bruttospilleindtægten (spillernes nettoforbrug af spil) skønnes til ca. 7,7 mia. kr. i 2008 inkl. de landbaserede og online kasinoerne. Der svarer til, at hver dansker over 18 år (ca. 4,3 mio. personer) bruger ca. 1.800 kr. (netto) på spil eller ca. 150 kr. om måneden
 • De udenlandske bookmakere har en omsætning, der skønnes at være stort set lige så stor som omsætningen på Oddset hos Danske Spil - hhv. ca. 2,1 og 2,2 mia. kr. Hvis man ser på bruttospilleindtægten er denne meget lavere hos de udenlandske bookmakere, jf. bilag, hvilket skyldes at de i gennemsnit har meget højere tilbagebetalingsprocenter end Danske Spil - hhv. 92 og 75 pct.
 • Danskerne har et nettoforbrug på online kasinospil hos de udenlandske spiludbydere på skønsmæssigt 350 mio. kr.
 • Der skønnes at være ca. 5.000 ludomaner i Danmark, jf. SFI's undersøgelse fra 2006, hvilket er lavere end tilsvarende undersøgelser i Norge og Sverige
 • Beløbet til ludomani (fra spilleautomaterne) er faldende som følge af faldende omsætning på spilleautomaterne. I 2007 var beløbet ca. 23 mio. kr. og forventes at være ca. 20 mio. kr. i 2009.

Efter lovforslaget

 • Der sker en afgrænsning spillene imellem, hvilket forventes at stabilisere omsætningen på monopolspillene - Lotto mv.
 • Det skønnes, at bruttospilleindtægten på de liberaliserede spil forøges med ca. 130 mio.kr. Beløbet er sammensat af en faldende bruttospilleindtægt for væddernålene som følge af en forventning om stigende tilbagebetalingsprocenter for Danske Spils nuværende væddemål og en stigende bruttospilleindtægt for online kasinospillene, da Danske Spil ikke tidligere har udbudt online kasinospil i væsentligt omfang, herunder, at selskabet ikke har udbudt online pokerspil. Endvidere forventes muligheden for en dansk licens til de udenlandske udbydere at medføre en forøget omsætning
 • Midlerne til ludomanibekæmpelse gøres uafhængig af omsætningen - fastsættes på finansloven - og forøges samtidig med ca. 12 mio. kr. (til ca. 32 mio. kr.) ifht. beløbet i 2009. Det giver en forøget sikkerhed for midlerne og endnu større fokus på området

 

Tabel 1. Omsætning på det danske spillemarked i 2008 fordelt på spilkategorier.2008Indskud

BruttospilleindtægtMio. kr

Danske spil

Væddemål

Tipning mv.

165

85

Oddset

2.225

620

Heste - og hundevæddeløb

610

130

Lotterier mv.

Lottospil

3.870

2.130

Joker

530

295Keno

185

75

Skrabespil

905

425

Bingo

130

45

Andre spil

125

40

I alt Danske Spil

8.745

3.875

Andre danske spiludbydere

Klasselotteriet

655

220

Vare- og Landbrugslotterierne

175

65

Humanitære lotterier

405

245

Bingo

420

190

Spilleautomater

12.425[1]

2.235[2]

Kasino

[3]

425

I alt andre danske spiludbydere

14.080

3.380

Udenlandske spiludbydere

Bookmakerspil i udlandet

2.100

180

Online kasinospil og online pokerspil

[4]

350

I alt udenlandske spiludbydere

2.100

430Det samlede spillemarked

24.925

7,685Kilde: Skatteministeriet og Danske Spil


[1] Heraf udgør ca. 2.200 mio. kr. i indskud og ca. 395 mio. i bruttospilleindtægt Danske Automatspil, der er et datterselskab under Danske Spil.

[2] Heraf udgør ca. 2.200 mio. kr. i indskud og ca. 395 mio. i bruttospilleindtægt Danske Automatspil, der er et datterselskab under Danske Spil.

[3] Der er her tale om spil med en meget høj tilbagebetalingsprocent (typisk over 90 pct.), hvor selve spilafviklingen foregår meget hurtigt og hvor der ikke opgøres et endeligt indskud.

[4] Der er her tale om spil med en meget høj tilbagebetalingsprocent (typisk over 90 pct.), hvor selve spilafviklingen foregår meget hurtigt og hvor der ikke opgøres et endeligt indskud.