Nyheder 2010

Dato d. 22. december 2010
Selvangivelse af værdi af porteføljeaktier
Læs mere

Dato d. 16. december 2010
Funktionærlovens § 2A, stk. 3, strider mod EU-direktiv om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder
Læs mere

Dato d. 15. december 2010
EU-Kommisionen udsender pressemeddelelse angående undersøgelse af liberalisering af det danske spillemarked
Læs mere

Dato d. 9. december 2010
Arbejdsgivers pligt til at give oplysninger om væsentlige vilkår
Læs mere

Dato d. 8. december 2010
Rederi frifundet for erstatningsansvar i forbindelse med kapringen af fragtskibet Danica White
Læs mere

Dato d. 7. december 2010
Østre Landsret finder tvangsindløsning ulovlig
Læs mere

Dato d. 6. december 2010
En producent af tandpasta kunne lovligt reklamere med at være anbefalet af flest tandlæger verden over
Læs mere

Dato d. 24. november 2010
Ophørsbeskatning af elselskab ved salg af vindmølle til datterselskab efter 1. januar 2010
Læs mere

Dato d. 23. november 2010
Spilleloven udsat på ubestemt tid
Læs mere

Dato d. 23. november 2010
SKAT lider endnu et nederlag om beneficial ownership
Læs mere

Dato d. 19. november 2010
Frifindelse af frivillige bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesansvar i forbindelse med en idrætsforenings konkurs
Læs mere

Dato d. 16. november 2010
Lovforslag om skattefritagelse for iværksætteraktier
Læs mere

Dato d. 16. november 2010
Ombytning af A-aktier med B-aktier
Læs mere

Dato d. 9. november 2010
Beskatning af overskudsdeling i kommanditselskab
Læs mere

Dato d. 8. november 2010
Skatteretlig kvalifikation af amerikansk Limited Liability Company
Læs mere

Dato d. 26. oktober 2010
Nye regler for variabel aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder mv.
Læs mere

Dato d. 25. oktober 2010
Medarbejderaktier omfattet af Funktionærlovens §17 A
Læs mere

Dato d. 22. oktober 2010
Konkursbo havde krav mod tredjemand hvis sikkerhed blev frigivet som følge af omstødelig disposition efter Konkurslovens § 74
Læs mere

Dato d. 13. oktober 2010
Tilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning
Læs mere

Dato d. 8. oktober 2010
Googles ændring af sin politik vedrørende køb af varemærker som keywords i AdWords
Læs mere

Dato d. 28. september 2010
Holdingselskab registreret i Schweiz anses for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark
Læs mere

Dato d. 28. september 2010
Spilleloven og spilleafgift
Læs mere

Dato d. 22. september 2010
Finanstilsynets afgørelser vedrørende en bestyrelsesformands og en direktørs egnethed til varetagelse af deres hverv i finansielle virksomheder
Læs mere

Dato d. 20. september 2010
Besigtigelse af nogle erhvervslejemål i andre byer tilladt
Læs mere

Dato d. 20. september 2010
Beskatning af transferindtægter for fodboldklubber
Læs mere

Dato d. 7. september 2010
Skatterministeriet offentliggør handlingsplan om multinationale selskaber
Læs mere

Dato d. 19. august 2010
Franske skattemyndigheder offentliggør retningslinjer som konsekvens af ophævelsen af den dansk-franske Dobbeltbeskatningsoverenskomst
Læs mere

Dato d. 16. august 2010
Første danske sag afgjort om beneficial ownership vedrørende udbytter fra dansk targetselskab
Læs mere

Dato d. 9. august 2010
Nye regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Læs mere

Dato d. 30. juli 2010
Ny betænkning fra Insiderudvalget
Læs mere

Dato d. 26. juli 2010
Kontante bonusser skal beskattes løbende
Læs mere

Dato d. 7. juli 2010
Besætning, der befandt sig i lejede lokaler, var omfattet af Tinglysningslovens § 37
Læs mere

Dato d. 25. juni 2010
Gevinst ved udnyttelse af aktieoptioner ikke anset for aktieindkomst
Læs mere

Dato d. 25. juni 2010
Ikke adgang til modregning med forældet krav i konkurs
Læs mere

Dato d. 22. juni 2010
En forbrugers bestilling af varer via en hjemmeside er bindende for den erhvervsdrivende
Læs mere

Dato d. 22. juni 2010
Et alternativ til almindelig tvangsakkord
Læs mere

Dato d. 23. maj 2010
Artikel om opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler
Læs mere

Dato d. 17. maj 2010
Ny rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester
Læs mere

Dato d. 4. maj 2010
Afskedigelse af gravid medarbejder
Læs mere

Dato d. 23. april 2010
Pengeinstitutternes pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering
Læs mere

Dato d. 15. april 2010
Aflønning i den finansielle sektor
Læs mere

Dato d. 15. april 2010
Vandværk benævnt interessentskab anset for at være selvstændigt skattesubjekt
Læs mere

Dato d. 12. april 2010
Opgørelse af løn i fratrædelsesaftale
Læs mere

Dato d. 9. april 2010
Bankpakke III
Læs mere

Dato d. 8. april 2010
Konkurrencerådet godkender Bestsellers nye franchisekoncept
Læs mere

Dato d. 8. april 2010
Introduktion til lovforslaget til en ny spillelov
Læs mere

Dato d. 22. marts 2010
Medarbejders videregivelse af oplysninger omfattet af markedsføringslovens § 1
Læs mere

Dato d. 16. marts 2010
Tantiemeordningsberegning og beløbsstørrelse er ikke et krav i et ansættelsesbevis
Læs mere

Dato d. 11. marts 2010
Ventureselskab nægtet fradrag for management fee betalt til managementselskab
Læs mere

Dato d. 1. marts 2010
Selskabslovens delvise ikrafttræden 1. marts 2010
Læs mere

Dato d. 24. februar 2010
Hård dom for piratkopiering
Læs mere

Dato d. 18. februar 2010
Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet
Læs mere

Dato d. 17. februar 2010
Den løbende oplysningsforpligtelse
Læs mere

Dato d. 9. februar 2010
Ny regel for beskatning af obligationer
Læs mere