Selskabsretlig A-Z Guide

Dato 20 okt. 2009
Download PDF version PDF

Formålet med denne A-Z Guide er at give et indblik i ændringerne i dansk selskabslovgivning, som vil følge den nye selskabslovs ikrafttræden. Guidens anden del er en paragrafnøgle, som har det formål at give et overblik over de placeringsmæssige ændringer for de kapitalselskabsretlige bestemmelser, som vil følge af den nye selskabslov.

 

Klik på linket foroven for at downloade guiden.