Skatteregler ved pokerspil

Dato 21 sep. 2009
Download PDF version PDF

Interessen for poker her de sidste år været stigende. Som en følge af dette, har spillerne været i tvivl om, hvorvidt der skal betales skat af gevinsterne. SKAT har derfor udarbejdet en guide, til at afklare nogle af de almindeligt forekommende tvivlsspørgsmål.

 

Beskatning af pokerindtægter

Hovedreglen er, at en spiller er skattepligtig af gevinster vundet i poker, jf. statsskattelovens § 4. Gevinsten beskattes som personlig indkomst. Dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af gevinsten.

 

Beskatning af gevinster følger retserhvervelsesprincippet og skal beskattes i det år, hvor den er vundet. Det har således ingen betydning, hvornår gevinsten bliver hævet, eller hvornår den bliver ført ind i Danmark.

 

Det er ikke alene gevinster af poker, der er skattepligtige. Ligeledes vil en pokerspiller være skattepligtig af andre indtægter, der relaterer sig til poker, såsom undervisning i pokerspil, artikelskrivning om pokerspil, sponsorindtægter og såkaldte affiliate-indtægter fra pokersites.

 

Skattefrie gevinster

Såfremt gevinsten er vundet på et dansk kasino, er den skattefri. I stedet betaler kasinoet en afgift af gevinsten.

 

Endvidere kan gevinsten være skattefri, hvis den er vundet ved pokerspil inden for EU/EØS, og spiludbyderen er hjemmehørende i et EU/EØS-land. Det er endvidere en betingelse, at spillet er godkendt og kontrolleret i det pågældende EU/EØS-land i overensstemmelse med spillelovgivningen i dette land (pokerlicens). Som hovedregel vil det fremgå af pokersitet, hvorvidt spiludbyderen har en pokerlicens. Man bør derfor, forinden man spiller på et pokersite, undersøge, hvorvidt pokerudbyderen er hjemmehørende i et EU/EØS-land, da dette vil være afgørende for, hvorvidt en eventuel gevinst vil være skattefri.

 

Pokersitet skal have sin egen licens. Det er dermed ikke er tilstrækkeligt, at udbyderen er med i et netværk, der har licens.

 

Der er mulighed for at ansøge SKAT om bindende svar vedrørende skattefrihed for gevinster vundet på online pokersites. Såvel spillere som pokerudbydere kan søge om bindene svar vedrørende skattefrihed for gevinster fra pokersites. Flere pokerudbydere har allerede benyttet sig af dette og søgt om bindende svar på vegne af deres spillere. SKAT har på deres hjemmeside offentliggjort en liste over skattefrie sites, men der er formentlig flere sites, der opfylder betingelserne for skattefrihed.

 

Fradrag for udgifter ved pokerspil

I Danmark anerkendes det ikke, at man kan være selvstændigt erhvervsdrivende som pokerspiller. Dette skyldes, at man anser poker for værende hasardspil, hvor udfaldet er baseret på tilfældigheder.

 

Som følge heraf klassificeres indtægt af gevinster ved pokerspil som indtægt fra anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Dette har den skattemæssige konsekvens, at gevinster fra pokerspil skal opgøres efter et nettoprincip for hvert indkomstår.

 

I praksis medfører dette, at det ikke er muligt for en pokerspiller at foretage fradrag for underskud i den personlige indkomst. Pokergevinster fra kasinoer eller sites uden for EU/EØS-lande opgøres efter et nettoprincip. Det er dermed alene nettogevinsten, der skal medregnes i den personlige indkomst. Som eksempel på fradragsberettigede udgifter, der kan fratrækkes i de skattepligtige gevinster, vil være buy-ins til turneringer, transportomkostninger, kost og logi under turneringer, andel af udgifter til internetopkoblinger/it-udstyr og transaktionsomkostninger til betalingsformidlere, der overfører penge fra spillere til kasinoet.

 

Rakeback (tilbagebetaling af rake)

For at deltage i spillet, skal der i de fleste tilfælde betales rake til pokerudbyderen for at deltage i spillet. Rake er en form for “gebyr”, som spilleren betaler til pokerudbyderen for at spille med. Rake beregnes som en procentdel af hver pot, (den pulje af penge spillerne satser), der bliver spillet.

 

Såfremt gevinsten fra et pokersite er skattepligtig, kan spilleren fratrække udgifter til rake. Hvis gevinsten derimod er skattefri, vil der ikke være fradrag for rake

 

Som et led i kundepleje eller markedsføring vælger nogle udbydere, at tilbagebetale rake. SKAT opfatter rakeback som en rabatordning, hvormed den afholdte udgift for deltagelse i spillet reduceres, hvilket ligeledes betyder, at fradraget reduceres.

 

Dokumentation over for SKAT

Som anført ovenfor anerkender man ikke i Danmark, at man kan være selvstændigt erhvervsdrivende med poker. Det medfører, at pokerspillere ikke vil være omfattet af bogføringsloven, og SKAT kan derfor ikke kræve, at der udarbejdes et regnskab.

 

Såfremt pokerspillere ønsker at fradrage udgifter afholdt i forbindelse med erhvervelse af en skattepligtig pokerindtægt, skal udgiften kunne dokumenteres. Hvis der ikke kan fremlægges dokumentation for den afholdte udgift, vil pokerspilleren risikere, at fradrag nægtes.

 

Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes et tredelt regnskab opdelt i turneringer, cashgame og online – fordelt på sites, hvortil behørig dokumentation vedlægges og gemmes i tilfælde af, at SKAT ønsker dokumentation fremlagt.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om beskatning af pokerindtægter, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.