Ny bekendtgørelse om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer

Dato 27 aug. 2009
Download PDF version PDF

Fødevarestyrelsen har den 13. august 2009 sendt et udkast til bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer til høring (”Næringsdeklarationsbekendtgørelsen”).

 

Ændringerne af reglerne i Næringsdeklarationsbekendtgørelsen er et resultat af Kommissionens direktiv 2008/100/EF om ændring af Rådets direktiv 90/49/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler.

 

Såfremt udkastet i sin nuværende form skal afløse den gældende næringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 198 af 20. marts 1992 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede levnedsmidler) indebærer dette, at de gældende regler om næringsdeklaration af kosttilskud, mineralvand og drikkevand udgår.

 

Der er med udkastet lagt op til en ændring af værdierne for anbefalet daglig tilførsel (”ADT-værdier”). ADT-værdier fremgår af bilag 1 til Næringsdeklarationsbekendtgørelsen og samt af bilag 3 til bekendtgørelse nr. 683 af 21. juli 2003 om kosttilskud (”Kosttilskudsbekendtgørelsen”). Som en konsekvens af dette skal værdierne i Bilag 3 til Kosttilskudsbekendtgørelsen justeres samtidig med, at der foretages en række mindre ændringer heraf. Forslag herom er sendt i særskilt høring.

 

Frem til den 31. oktober 2012 kan virksomhederne selv vælge, om de vil bruge de nye eller de gamle ADT -værdier.

  

Endvidere er der lagt op til, at de gældende regler om tilsyn og kontrol udgår. Baggrunden for dette er, at der i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer kapitel 13 findes generelle bestemmelser om kontrol. 

 

De gældende regler om klage, dispensation mv. udgår også. De generelle klagebestemmelser vil i stedet, såfremt forslaget vedtages, følge af bekendtgørelse nr. 58 af 6. februar 2008 om Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager. 

 

Endelig medfører den nye Næringsdeklarationsbekendtgørelse en række sproglige ændringer samt omredigering af enkelte bestemmelser.

 

   

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om næringsdeklaration mv. af færdigpakkede fødevarer, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Christina Lund (clu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.