Ny fødevarevejledning om egenkontrol

Dato 7 aug. 2009
Download PDF version PDF

Den 22. juni 2009 trådte en ny vejledning fra Fødevarestyrelsen i kraft. Vejledningen omhandler kravene til egenkontrol hos fødevarevirksomheder mv., herunder primærproducenter. Vejledningen er et supplement til Kommissionens vejledning om egenkontrolprogrammer om fødesvaresikkerhed fra 16. november 2005. De nye regler i vejledningen lemper og ændrer kravene til egenkontrolprogrammerne for en lang række virksomheder.

 

Egenkontrolprogrammet

Et egenkontrolprogram er en beskrivelse af de faste skriftlige procedurer, som virksomheden indfører, følger og dokumenterer for at sikre fødevaresikkerheden.

 

Egenkontrolprogrammer er baseret på HACCP-principperne. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, som betyder risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Principperne medfører således, at virksomheden gennemgår sine aktiviteter og finder ud af, hvor noget kan gå galt, og hvad virksomheden kan gøre for at undgå dette.

 

Ikke længere krav om egenkontrolprogram for en række virksomheder

Det er til enhver tid fødevarevirksomhedernes eget ansvar at overholde fødevarelovgivningen, samt at sikre, at virksomheden overholder de regler, der er relevante for den pågældende virksomheds aktiviteter.

 

Fødevarestyrelsen vurderer dog i den nye vejledning, at når en virksomhed indfører gode arbejdsgange, der blandt andet sikrer, at der er rent, at personalet har den rette uddannelse og en god personlig hygiejne, og at der er vel vedligeholdt i virksomhederne, så er dette tilstrækkeligt til at sikre fødevaresikkerheden for nogle virksomheder.

 

Virksomheden skal som følge heraf sørge for, at disse gode arbejdsgange bliver udført og fungerer efter hensigten, men som noget nyt, behøver virksomheden ikke længere at nedskrive disse gode arbejdsgange i et egentligt egenkontrolprogram.

 

Fødevarestyrelsen har ligeledes i den nye vejledning vurderet, at en række virksomheder i særlige brancher med lav risiko for fødevaresikkerheden fremover er undtaget fra kravet om egenkontrolprogrammer, da det ved en risikoanalyse af disse virksomheders aktiviteter vil fremgå, at der ikke er forhold, der har afgørende betydning for fødevaresikkerheden.

 

Alle fødevarevirksomheder skal dog stadig udføre egenkontrol, men kravene til dokumentation af egenkontrollen afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse og aktiviteter, idet HACCP-principperne skal anvendes fleksibelt i mindre virksomheder.

 

Dette betyder, at virksomheder, der anvender en branchekode eller Fødevarestyrelsens eksempel på et egenkontrolprogram, ikke skal lave en risikoanalyse, hvis henholdsvis branchekoden eller eksemplet er dækkende for virksomhedens aktiviteter. De nærmere krav til dokumentation i den enkelte virksomhed fremgår af vejledningen.

 

Gældende regler om egenkontrolprogrammer

Virksomhedernes størrelse og omfanget af deres aktiviteter kan være meget forskelligt, og derfor bliver omfanget og niveauet af virksomhedernes egenkontrolprogrammer og egenkontrol tilsvarende forskelligt, jf. ovenfor.

 

En udførlig liste over virksomhedernes indplacering i risikogrupper i en kontrolfrekvensvejledning findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk).

 

I virksomheder med lav risiko for fødevaresikkerheden er det ikke muligt at udpege kritiske kontrolpunkter, og derfor skal disse virksomheder efter den nye vejledning kun have egenkontrol i form af gode arbejdsgange. En liste over brancher med lav risiko findes ligeledes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Principperne for egenkontrol med fødevaresikkerheden skal, som beskrevet ovenfor, anvendes fleksibelt i mindre virksomheder. Det betyder bl.a. at mindre virksomhederne ikke i samme omfang skal kunne dokumentere, at de har gennemført en risikoanalyse, og disse virksomheder i mange tilfælde vil kunne benytte den risikoanalyse, der findes i branchekoderne.

 

Mindre virksomheder er typisk virksomheder med begrænset tilvirkning og begrænset vareudvalg. I langt de fleste tilfælde kan egenkontrollen i disse virksomheder begrænse sig til overvågning af temperaturer. Det gælder, hvor der alene foretages opvarmning af halvfabrikata og mindre butikker med kølekrævende varer.

 

Primærproducenter skal udføre simpel egenkontrol baseret på gode arbejdsgange. De skal således ikke nedskrive deres egenkontrol i et egenkontrolprogram. Dansk Landbrug har lavet en generel branchekode for primærproducenter og nogle brancher har lavet særlige branchekoder. Primærproducenter kan følge branchekodens anvisninger herunder eventuelle dokumentationskrav.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om egenkontrolvejledningen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem ( dmo@mwblaw.dk ) eller advokat Christina Lund ( clu@mwblaw.dk ).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.