COVID-19: Forbedret aftale om lønkompensation

Dato 31 mar. 2020
Download PDF version PDF

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i går mandag den 30. marts 2020 indgået aftale om at forbedre den trepartsaftale om lønkompensation, som blev indgået den 15. marts 2020.

 

Den aftalte forbedring indebærer, at loftet for det beløb, som virksomhederne kan få i lønkompensation, hæves til kr. 30.000 kr. for alle lønmodtagere, som omfattes af lønkompensationsordningen.

 

Den oprindelige aftale havde sat et loft på kr. 23.000 kr., dog maksimalt 75 % af lønnen for funktionærer og på kr. 26.000 kr. eller maksimalt 90 % af lønnen for ikke-funktionærer. Med den aftalte forbedring af lønkompensationen hæves begge beløbsgrænser til kr. 30.000.

 

Ordningen vil automatisk være gældende, også for de virksomheder, som allerede har ansøgt om lønkompensation.

 

De øvrige betingelser for at være omfattet af ordningen er uændrede. Betingelserne er som følger:

  1. Ordningen skal omfatte 30 % af virksomhedens medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere.
  2. Medarbejderne skal have været ansat før den 9. marts 2020.
  3. De berørte medarbejdere skal hjemsendes og må ikke udføre arbejde i hjemsendelsesperioden.
  4. De berørte medarbejdere skal i kompensationsperioden benytte fem feriedage eller fem dages afspadsering. Har en medarbejder ikke optjent ret til ferie og/eller afspadsering, skal den pågældende medarbejder holde fri uden løn eller alternativt anvende dage fra det kommende ferieår.

Ansøgningen om lønkompensation indgives via virk.dk.

 

Forhøjelsen er indført for at gøre ordningen mere attraktiv og dermed i endnu højere grad sikre, at arbejdspladser på pressede danske virksomheder kan bevares.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokat Poul Guo (pgu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.